background
corner

 

 1. Ja vēlies kļūt par lasītāju bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā, pie bibliotekāres saņemsi lasītāja reģistrācijas kartītes veidlapu, kuru aizpildīsi, norādot savus personas datus.
 2. Lai ņemtu grāmatas lasīšanai uz māju, pie bibliotekāres saņemsi galvojuma veidlapu, kuru nodosi aizpildīt vecākiem.
 3. Pēc reģistrēšanās Tev būs iespēja izmantot bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus (bibliotēkas piedāvājums).
 4. Viena mēneša laikā tiks izgatavota lasītāja karte, kuru bez maksas saņemsi pie bibliotekāres.
 5. Turpmāk bibliotēkas pakalpojumus būs iespēja izmantot, uzrādot bibliotekārei lasītāja karti.

LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI:

 1. Bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā par lasītājiem tiek reģistrēti pirmsskolas vecuma bērni un skolēni no 1. līdz 7. klasei (ieskaitot).
 2. Grāmatu lasīšanas termiņš – 21 kalendārā diena. Nepieciešamības gadījumā grāmatu lasīšanas termiņu var pagarināt gan klātienē, apmeklējot bibliotēku, gan zvanot pa tālruni: 64122605.
 3. 2019. gada žurnāli uz māju netiek izsniegti;
 4. Bibliotēka piedāvā maksas pakalpojumus – kopēšanu, drukāšanu, skenēšanu u.c. (maksas pakalpojumu cenrādis).
 5. Datorus Bērnu apkalpošanas nodaļā atļauts izmantot līdz 14 gadu vecumam, 1 stundu dienā.
 6. Datoru un interneta izmantošana ir bezmaksas pakalpojums.
 7. Ārpus bibliotēkas darba laika bibliotēkas grāmatas un žurnālus ir iespēja atstāt grāmatu nodošanas kastē (pie ieejas vārtiem no Raunas ielas puses).
 8. Ārpus bibliotēkas darba laika bibliotēkas grāmatas un žurnālus ir iespēja atstāt grāmatu nodošanas kastē pie ieejas vārtiem no Raunas ielas puses.
 9. Katra mēneša pēdējā ceturtdienā – metodiskajā dienā – bibliotēka apmeklētājiem slēgta.