background
corner
 
1. Ja esi pirmsskolas vecuma bērns vai skolēns no 1. līdz 7. klasei (ieskaitot) un vēlies kļūt par lasītāju bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā, tad Tev kopā ar vienu no vecākiem ir jāierodas bibliotēkā, lai nodaļā pie bibliotekāres saņemtu lasītāja reģistrācijas kartītes veidlapu un vecāku galvojuma veidlapu. 

2. Pēc reģistrēšanās Tev būs iespēja izmantot bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus (bibliotēkas piedāvājums).

3. Viena kalendārā mēneša laikā tiks izgatavota lasītāja karte, kuru bez maksas saņemsi pie bibliotekāres.
 
4. Turpmāk bibliotēkas pakalpojumus būs iespēja izmantot, uzrādot bibliotekārei lasītāja karti.
 
LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI:

1. Grāmatu lasīšanas termiņš – 30 kalendārās dienas. Nepieciešamības gadījumā grāmatu lasīšanas termiņu ir iespēja pagarināt gan klātienē, apmeklējot bibliotēku, gan zvanot pa tālruņiem 25668580 vai 64122605.

3. 2021. gada žurnāli izmantošanai ārpus bibliotēkas netiek izsniegti.

4. Bibliotēka piedāvā drukāšanas, kopēšanas, skenēšanas un laminēšanas maksas pakalpojumus (maksas pakalpojumu cenrādis).

5. Datorus un planšetdatorus Bērnu apkalpošanas nodaļā atļauts izmantot līdz 14 gadu vecumam, 1 stundu dienā.

6. Datoru, planšetdatoru un interneta izmantošana ir bezmaksas pakalpojums.

7. Ārpus bibliotēkas darba laika bibliotēkas grāmatas un žurnālus ir iespēja atstāt grāmatu nodošanas kastē pie ieejas vārtiem no Raunas ielas puses.

8. Katra mēneša pēdējā ceturtdienā – metodiskajā/spodrības dienā – bibliotēka apmeklētājiem slēgta.