background
corner
  • GRĀMATAS – lasāmas, skanošas, skatāmas
  • ŽURNĀLUS (esošā gada žurnāli uz māju netiek izsniegti)
  • UZZIŅU MATERIĀLUS
  • STACIONĀROS DATORUS UN PLANŠETDATORUS (1 stunda dienā), WI-FI
  • TEMATISKAS LITERATŪRAS IZSTĀDES
  • BĒRNU UN ĢIMEŅU PASĀKUMUS
  • EKSKURSIJAS PA BIBLIOTĒKU*
  • BIBLIOTEKĀRĀS UN LITERĀRĀS STUNDAS*
  • GRĀMATU APSKATUS*
*pēc pedagogu pieprasījuma klašu un bērnudārzu grupām, interesējošo nodarbību piesakot pa tālruni: 64122605 vai 25668580.