Administrācija: 64123644
Reģistratūra: 64122879, 20236342
Bērnu apkalp. nodaļa: 64122605, 25668580
E-pasts: info@biblioteka.cesis.lv
Raunas iela 1
Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 apskatīt karti
Darba laiks vasaras periodā (01.06.–31.08.)
P.
10.00–18.00
O.
10.00–18.00
T.
10.00–18.00
C.
10.00–18.00
P.
10.00–18.00
S., Sv.
SLĒGTS
notice Jauno grāmatu izstāde
22. un 23. augustā bibliotēkā reģistrētiem lietotājiem būs iespēja iepazīties ar jaunākajām pieaugušo auditorijai paredzētajām daiļliteratūras un nozaru literatūras grāmatām, kā arī pierakstīties rindā uz sev interesējošajiem izdevumiem.
Vēsturiskā Cēsu rajona novadu pašvaldību publisko bibliotēku darbinieku seminārs
 
2017. gada 25. oktobrī no plkst. 10.00 Cēsu Centrālajā bibliotēkā Raunas ielā 1 notika pašvaldību publisko bibliotēku darbinieku seminārs.
 
Darba kārtībā:
9.00 
SIA Latvijas Grāmata grāmatu galds
10.00
SIA Latvijas Grāmata un bibliotēku sadarbības iespējas
Lauris Aišpurs – SIA Latvijas Grāmata pārstāvis
10.30
Cēsu reģiona novadu kultūrvēstures izpētes veicināšana un atbalsts pagastu bibliotēkām
Ināra Elbrete  Cēsu Centrālās bibliotēkas novadpētniecības bibliogrāfe
11.00
Analītiskā apraksta veidošana Novadpētniecības datubāzē
Ināra Elbrete  Cēsu Centrālās bibliotēkas novadpētniecības bibliogrāfe
11.20
Baltkrievijas bibliotēkās gūtā pieredze
Vaira Krūmiņa – Cēsu novada Vaives pagasta Rāmuļu bibliotēkas vadītāja
Zaiga Eglīte – Cēsu Centrālās bibliotēkas metodiskā darba vadītāja
11.40   
Pieaugušo izglītības projekts profesionālās kompetences un konkurētspējas paaugstināšanai "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"
Daiga Rubene – Cēsu Pieaugušo izglītības centra direktore
12.10
Brīvbrīdis kafijai
12.30
BIS Alise Cirkulācija. SBA. Informācijas meklētājs PRIMO
Aija Lauberga – Cēsu Centrālās bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja
Skaidrīte Daņiļēviča – Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores vietniece
13.30
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumi
Krista Annija Lauberga – Cēsu Centrālās bibliotēkas projektu speciāliste
13.50
Aktualitātes bibliotekārajā darbā
Zaiga Eglīte – Cēsu Centrālās bibliotēkas metodiskā darba vadītāja
Informāciju sagatavoja Zaiga Eglīte,
Cēsu Centrālās bibliotēkas metodiskā darba vadītāja
tālr.: 64112022