Pieaugušo apkalpošanas nodaļa: 64122879, 20236342
Bērnu apkalpošanas nodaļa:
64122605, 25668580
Administrācija: 64123644
E-pasts: info@biblioteka.cesis.lv
Raunas iela 1
Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 apskatīt karti
Darba laiks
P.
10.00–18.00
O.
10.00–18.00
T.
10.00–18.00
C.
10.00–18.00
P.
10.00–18.00
S.
Slēgts
Sv.
Slēgts
notice No 12. janvāra atsākta grāmatu izsniegšanu līdzņemšanai
Lai saņemtu interesējošos izdevumus, tos nepieciešams iepriekš rezervēt bibliotēkas elektroniskā kopkataloga autorizētajā sistēmā "Mana bibliotēka", telefoniski vai rakstot e-pastā. Citi bibliotēkas piedāvātie klātienes pakalpojumi drošības apsvērumu dēļ pagaidām netiek nodrošināti.
2017. gada 25. oktobrī no pulksten 10.00 Cēsu Centrālajā bibliotēkā (CCB) Raunas ielā 1 notika seminārs vēsturiskā Cēsu rajona novadu pašvaldību publisko bibliotēku darbiniekiem.
 
Darba kārtībā:
9.00 
SIA "Latvijas Grāmata" grāmatu galds
10.00
SIA "Latvijas Grāmata" un bibliotēku sadarbības iespējas
Lauris Aišpurs – SIA Latvijas Grāmata pārstāvis
10.30
Cēsu reģiona novadu kultūrvēstures izpētes veicināšana un atbalsts pagastu bibliotēkām
Ināra Elbrete  CCB novadpētniecības bibliogrāfe
11.00
Analītiskā apraksta veidošana Novadpētniecības datubāzē
Ināra Elbrete  CCB novadpētniecības bibliogrāfe
11.20
Baltkrievijas bibliotēkās gūtā pieredze
Vaira Krūmiņa – Cēsu novada Vaives pagasta Rāmuļu bibliotēkas vadītāja
Zaiga Eglīte – CCB metodiskā darba vadītāja
11.40   
Pieaugušo izglītības projekts profesionālās kompetences un konkurētspējas paaugstināšanai "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"
Daiga Rubene – Cēsu Pieaugušo izglītības centra direktore
12.10
Brīvbrīdis kafijai
12.30
BIS Alise Cirkulācija. SBA. Informācijas meklētājs PRIMO
Aija Lauberga – CCB Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja
Skaidrīte Daņiļēviča – CCB direktores vietniece
13.30
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumi
Krista Annija Lauberga – CCB projektu speciāliste
13.50
Aktualitātes bibliotekārajā darbā
Zaiga Eglīte – CCB metodiskā darba vadītāja
Informāciju sagatavoja 
CCB metodiskā darba vadītāja Zaiga Eglīte
tālr.: 64112022