Pieaugušo apkalpošanas nodaļa: 64122879, 20236342
Bērnu apkalpošanas nodaļa:
64122605, 25668580
Administrācija: 64123644
E-pasts: info@biblioteka.cesis.lv
Raunas iela 1
Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 apskatīt karti
Darba laiks
P.
10.00–18.00
O.
10.00–18.00
T.
10.00–18.00
C.
10.00–18.00
P.
10.00–18.00
S.
Slēgts
Sv.
Slēgts
notice No 12. janvāra atsākta grāmatu izsniegšanu līdzņemšanai
Lai saņemtu interesējošos izdevumus, tos nepieciešams iepriekš rezervēt bibliotēkas elektroniskā kopkataloga autorizētajā sistēmā "Mana bibliotēka", telefoniski vai rakstot e-pastā. Citi bibliotēkas piedāvātie klātienes pakalpojumi drošības apsvērumu dēļ pagaidām netiek nodrošināti.
2018. gada 28. februārī no pulksten 10.00 Cēsu Centrālajā bibliotēkā (CCB) Raunas ielā 1 notika seminārs vēsturiskā Cēsu rajona novadu pašvaldību publisko bibliotēku darbiniekiem.
 
Darba kārtībā:
9.00 SIA "Virja LK" grāmatu galds
10.00  Par paveikto pašvaldību publiskajās bibliotēkās 2017. gadā
Zaiga Eglīte – CCB metodiskā darba vadītāja
Baiba Logina – Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas vadītāja
Dace Lāce – Amatas novada Ģikšu bibliotēkas vadītāja
Ingrīda Rence – Priekuļu novada Veselavas pagasta bibliotēkas vadītāja
11.20
Problēmas un risinājumi BIS Alisē
Skaidrīte Daņiļēviča – CCB direktores vietniece 
12.20 Pusdienu pārtraukums
13.00 Aktualitātes bibliotekārajā darbā
Zaiga Eglīte – CCB metodiskā darba vadītāja
13.10 
Analītiskā apraksta veidošana Novadpētniecības datubāzē
Ināra Elbrete – CCB novadpētniecības bibliogrāfe
13.30 
Neklātienes ceļojums uz Tasmāniju
Ingrīda Rence – Priekuļu novada Veselavas pagasta bibliotēkas vadītāja
Informāciju sagatavoja 
CCB metodiskā darba vadītāja Zaiga Eglīte
tālr.: 64112022