Pieaugušo apkalpošanas nodaļa: 64122879, 20236342
Bērnu apkalpošanas nodaļa:
64122605, 25668580
Administrācija: 64123644
E-pasts: info@biblioteka.cesis.lv
Raunas iela 1
Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 apskatīt karti
Darba laiks
P.
10.00–18.00
O.
10.00–18.00
T.
10.00–18.00
C.
10.00–18.00
P.
10.00–18.00
S.
Slēgts
Sv.
Slēgts
notice No 12. janvāra atsākta grāmatu izsniegšanu līdzņemšanai
Lai saņemtu interesējošos izdevumus, tos nepieciešams iepriekš rezervēt bibliotēkas elektroniskā kopkataloga autorizētajā sistēmā "Mana bibliotēka", telefoniski vai rakstot e-pastā. Citi bibliotēkas piedāvātie klātienes pakalpojumi drošības apsvērumu dēļ pagaidām netiek nodrošināti.
2018. gada 5. decembrī no pulksten 11.00 Cēsu Centrālajā bibliotēkā (CCB) Raunas ielā 1 notika Nacionālās skaļās lasīšanas reģionālais seminārs.
 
Plānotais norises laiks ~4 stundas
 
Darba kārtībā:
1.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) lasīšanas veicināšanas programmu un kampaņu aktualitātes
Silvija Tretjakova – LNB Bērnu literatūras centra vadītāja
2.
Grāmatu starts
Silvija Tretjakova – LNB Bērnu literatūras centra vadītāja
3.
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas kolekcija, tās izvēles principi, rezultāti
Ilze Marga – LNB Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre
4. 
Lasīšanas veicināšanas programmu publicitāte
Ilze Ramba – LNB Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre
5.
Skaļās lasīšanas sacensības ieviešanas prakse, jaunie vērtēšanas kritēriji
Silvija Tretjakova – LNB Bērnu literatūras centra vadītāja
6.
Fragmentu lasījumi, dikcijas vingrinājumi
Katram dalībniekam iepriekš jāsagatavo 3 minūšu prozas fragments, kas varētu būt interesants 1112 gadus veciem bērniem. Jābūt gatavam to nolasīt, ievērojot klātpievienotos kritērijus***
Irēna Cērmane – režisore, runas kultūras pasniedzēja
***
1. Grāmatas izvēles iemesli (prasme pastāstīt par grāmatas/ fragmenta izvēli un sevi kā lasītāju).
2. Skaidra dikcija.
3. Dalībnieks lasa piemērotā tempā (ne par ātru, ne par lēnu).
4. Dalībnieks prot emocionāli aizraut klausītājus, ik pa laikam paskatās uz auditoriju.
5. Fragmenta izvēle: ir pievērsta uzmanība oriģinalitātei, pabeigtībai (nobeigums var būt arī atvērts, lai rosinātu klausītāju interesi).