Pieaugušo apkalpošanas nodaļa: 64122879, 20236342
Bērnu apkalpošanas nodaļa:
64122605, 25668580
Administrācija: 64123644
E-pasts: info@biblioteka.cesis.lv
Raunas iela 1
Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 apskatīt karti
Darba laiks
P.
10.00–18.00
O.
10.00–18.00
T.
10.00–18.00
C.
10.00–18.00
P.
10.00–18.00
S.
Slēgts
Sv.
Slēgts
notice No 12. janvāra atsākta grāmatu izsniegšanu līdzņemšanai
Lai saņemtu interesējošos izdevumus, tos nepieciešams iepriekš rezervēt bibliotēkas elektroniskā kopkataloga autorizētajā sistēmā "Mana bibliotēka", telefoniski vai rakstot e-pastā. Citi bibliotēkas piedāvātie klātienes pakalpojumi drošības apsvērumu dēļ pagaidām netiek nodrošināti.
2018. gada 2. maijā no pulksten 10.00 Cēsu Centrālajā bibliotēkā (CCB) Raunas ielā 1 notika seminārs vēsturiskā Cēsu rajona novadu pašvaldību publisko bibliotēku darbiniekiem.
 
Darba kārtībā:
9.00 SIA "Virja LK" grāmatu galds
10.00
Īss ieskats cilvēktiesībās, labas pārvaldības princips, tiesībsarga darbības tiesiskais pamatojums, izskatāmie jautājumi, iespējas vērsties pie tiesībsarga un Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Jautājumi un atbildes.
Natālija Vecgaile  Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vecākā juriste
11.00
Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Cēsu filiālbibliotēkas pakalpojumi
Irēna Lāce – Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Cēsu filiālbibliotēkas vadītāja
11.15
Personas datu aizsardzība bibliotēkās
Zaiga Eglīte – CCB metodiskā darba vadītāja
11.30
Radošā un atraktīvā bibliotēka
Krista Annija Lauberga – CCB sociālo mediju speciāliste 
12.10 Pusdienu pārtraukums
13.00
Aktualitātes bibliotekārajā darbā
Zaiga Eglīte – CCB metodiskā darba vadītāja 

13.10

Analītiskā apraksta veidošana Novadpētniecības datubāzē
Ināra Elbrete  CCB novadpētniecības bibliogrāfe
13.30  
Neklātienes ceļojums uz Tenerifi
Maira Prikule – Amatas novada Nītaures pagasta bibliotēkas vadītāja
Informāciju sagatavoja 
CCB metodiskā darba vadītāja Zaiga Eglīte
tālr.: 64112022