Pieaugušo apkalpošanas nodaļa: 64122879, 20236342
Bērnu apkalpošanas nodaļa:
64122605, 25668580
Administrācija: 64123644
E-pasts: info@biblioteka.cesis.lv
Raunas iela 1
Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 apskatīt karti
Darba laiks
P.
10.00–18.00
O.
10.00–18.00
T.
10.00–18.00
C.
10.00–18.00
P.
10.00–18.00
S.
Slēgts
Sv.
Slēgts
notice No 12. janvāra atsākta grāmatu izsniegšanu līdzņemšanai
Lai saņemtu interesējošos izdevumus, tos nepieciešams iepriekš rezervēt bibliotēkas elektroniskā kopkataloga autorizētajā sistēmā "Mana bibliotēka", telefoniski vai rakstot e-pastā. Citi bibliotēkas piedāvātie klātienes pakalpojumi drošības apsvērumu dēļ pagaidām netiek nodrošināti.
2018. gada 24. oktobrī no pulksten 10.00 Cēsu Centrālajā bibliotēkā (CCB) Raunas ielā 1 notika seminārs vēsturiskā Cēsu rajona pašvaldību publisko bibliotēku darbiniekiem.
 
Darba kārtībā:
10.00
Darbs ar publikācijām attēlu apstrādes programmā, teksta apstrāde programmā ABBYY Fine Reader un anotāciju pievienošana Novadpētniecības datubāzē
Elīna Riemere  CCB novadpētniecības bibliogrāfe
Ināra Elbrete  CCB novadpētniecības bibliogrāfe
11.30
Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas pasākumi
Krista Annija Lauberga – CCB sociālo mediju speciāliste
12.00
Pusdienu pārtraukums
12.30
Aktualitātes bibliotekārajā darbā
Zaiga Eglīte – CCB metodiskā darba vadītāja
12.45
Ierīču pārvaldība BIS Alise
Skaidrīte Daņiļēviča – CCB direktores vietniece
13.30
Par iegūto pieredzi LBB pieredzes apmaiņas braucienā uz Dānijas bibliotēkām
Lauma Zaļaiskalna – Priekuļu novada Mārsnēnu pagasta bibliotēkas vadītāja
Informāciju sagatavoja 
CCB metodiskā darba vadītāja Zaiga Eglīte
tālr.: 64112022