Pieaugušo apkalpošanas nodaļa: 64122879, 20236342
Bērnu apkalpošanas nodaļa:
64122605, 25668580
Administrācija: 64123644
E-pasts: info@biblioteka.cesis.lv
Raunas iela 1
Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 apskatīt karti
Darba laiks
P.
10.00–18.00
O.
10.00–18.00
T.
10.00–18.00
C.
10.00–18.00
P.
10.00–18.00
S.
Slēgts
Sv.
Slēgts
notice No 12. janvāra atsākta grāmatu izsniegšanu līdzņemšanai
Lai saņemtu interesējošos izdevumus, tos nepieciešams iepriekš rezervēt bibliotēkas elektroniskā kopkataloga autorizētajā sistēmā "Mana bibliotēka", telefoniski vai rakstot e-pastā. Citi bibliotēkas piedāvātie klātienes pakalpojumi drošības apsvērumu dēļ pagaidām netiek nodrošināti.
2018. gada 26. septembrī no pulksten 10.00 Cēsu Centrālajā bibliotēkā (CCB) Raunas ielā 1 notika seminārs vēsturiskā Cēsu rajona novadu pašvaldību publisko bibliotēku darbiniekiem.
 
Darba kārtībā:
9.00 
SIA "Virja LK" grāmatu galds 
10.00
Aktualitātes novadpētniecības darbā
Elīna Riemere  CCB novadpētniecības bibliogrāfe
Ināra Elbrete  CCB novadpētniecības bibliogrāfe
10.40  Cēsu reģiona pašvaldību publisko un skolu bibliotēku elektroniskā kopkataloga aizsardzības noteikumi. Ierīču pārvaldība BIS Alise
Skaidrīte Daņiļēviča – CCB direktores vietniece  
11.20 Aktualitātes darbā ar bērniem
Lāsma Vasmane-Mašina – CCB Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja
11.40 Aktualitātes bibliotekārajā darbā
Zaiga Eglīte – CCB metodiskā darba vadītāja
12.00 Pusdienu pārtraukums
12.30 Tikšanās ar grāmatas "Kā sacīt jāsaka, dubultportrets" autori Vēsmu Johansoni un grāmatas galveno varoni Ķenci  Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas ilggadējo bibliotekāri Dzidru Kuzmani
Informāciju sagatavoja 
CCB metodiskā darba vadītāja Zaiga Eglīte
tālr.: 64112022