+371 64123644
+371 64122879
mob.: 20236342

info@biblioteka.cesis.lv
Raunas iela 1
Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 apskatīt karti
 DARBA LAIKS
 P., O., C., P. 10.00-18.00
T. 10.00-20.00
S. 10.00-15.00
Sv. slēgta
notice JAUNO GRĀMATU IZSTĀDE
23., 24., 25. novembrī
Cēsu Centrālās bibliotēkas organizētā profesionālā konkursa Cēsu reģiona 8 novadu publiskajām bibliotēkām novadpētniecības darbā “Laikmeta liecība – E -novadpētniecība” vērtēšanas komisijas sēdes
 
PROTOKOLS (22.05.2017.)
 
Sēdi vada: Ināra Elbrete
Protokolē: Zaiga Eglīte
 
Vērtēšanas komisija:
Inese Jansone – Cēsu Centrālās bibliotēkas novadpētniecības lasītavas vadītāja
Zaiga Eglīte - Cēsu Centrālās bibliotēkas metodiskā darba vadītāja
Krista Annija Lauberga – Cēsu Centrālās bibliotēkas projektu speciāliste
Ināra Elbrete – Cēsu Centrālās bibliotēkas novadpētniecības bibliogrāfe
Lāsma Vasmane – Cēsu Centrālās bibliotēkas sociālo mediju speciāliste
                                       
Vadoties pēc konkursa nolikuma un komisijas izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem, apkopojot  vērtēšanas rezultātus, komisija nolēma:
 
Nominācijā “E-novadpētnieks”
1. vietu un 100 EUR naudas balvu piešķirt – Priekuļu novada Priekuļu pagasta bibliotēkai
2. vietu un 70 EUR naudas balvu piešķirt – Raunas novada Drustu pagasta bibliotēkai
3. vietu un 50 EUR naudas balvu piešķirt – Vecpiebalgas novada Kaives pagasta bibliotēkai
 
Nomināciju “Pamanāmākais novadpētnieks” un 50 EUR naudas balvu piešķirt Amatas novada Zaubes pagasta bibliotēkai.
 
Nomināciju “Netradicionālais novadpētnieks” un 50 EUR naudas balvu piešķirt Raunas novada Raunas pagasta bibliotēkai.
 
 
KONKURSA NOLIKUMS
 
Konkursu izsludina un rīko Cēsu Centrālā bibliotēka kā Reģiona galvenā bibliotēka. Vērtētas tiek visas novadu publiskās vietējas nozīmes bibliotēkas laika posmā no 2016. gada 1. oktobra līdz 2017. gada 1. maijam.
 
Konkursa mērķis:
Sekmēt reģiona pašvaldību  publisko bibliotēku novadpētniecības darba attīstību, mantojuma saglabāšanu, dokumentēšanu un popularizēšanu atbilstoši mūsdienu informācijas tehnoloģiju laikmetam.
 
Konkursa uzdevumi:
  1. Turpināt vākt, apkopot un dokumentēt publicētos materiālus par novadu un novadniekiem.
  2. Veikt novadpētniecības krājumā esošo materiālu atspoguļošanu elektroniskajā kopkatalogā un novadpētniecības datu bāzē.
  3. Pēc vajadzības apmācīt bibliotēkas apmeklētājus, meklēt informāciju par novadu un novadniekiem elektroniskajā kopkatalogā un novadpētniecības datu bāzē.
  4. Popularizēt novadpētniecības krājumu un bibliotekārās aktivitātes saistībā ar novadpētniecības darbu interneta vidē, vietējā laikrakstā un citos publicitātes formātos.
Vērtēšana :
Vērtēšanas komisija apmeklē visas bibliotēkas laika posmā no 2017. gada 1. aprīļa līdz 20. aprīlim, apkopo datus un izvērtē rezultātus līdz  2017. gada 22.maijam. Darbu elektroniskajā novadpētniecības kopkatalogā, novadpētniecības datu bāzē un publicitāti interneta vidē vērtē visu konkursa laiku attālināti.
 
Nominācijas:
1. E-novadpētnieks ( Balvas: 1. vieta – EUR 100.00; 2. vieta – EUR 70.00; 3. vieta – EUR 50.00 )
2. Pamanāmākais novadpētnieks ( Balva: EUR 50.00 )
3. Netradicionālais novadpētnieks (Balva: EUR 50.00)
 
Apbalvošana:
Apbalvotas tiek bibliotēkas. To  skaitu un godalgas nosaka vērtēšanas komisija. Apbalvošana notiek bibliotēku darbinieku darba sezonas noslēguma seminārā 2017. gada 25. maijā. Balvas naudas izteiksmē tiek pārskaitītas uzvarētāju bibliotēku budžetos no Cēsu novada pašvaldības Cēsu Centrālās bibliotēkas budžeta.
 
Vērtēšanas komisija:
Priekšsēdētāja:
Zaiga Eglīte – Cēsu Centrālās bibliotēkas metodiskā darba vadītāja
 
Komisijas locekļi:
Ināra Elbrete – Cēsu Centrālās bibliotēkas novadpētniecības bibliogrāfe
Lāsma Vasmane – Cēsu Centrālās bibliotēkas sociālo mediju speciāliste
Krista Lauberga – Cēsu Centrālās bibliotēkas projektu speciāliste
Inese Jansone – Cēsu Centrālās bibliotēkas novadpētniecības lasītavas
vadītāja
 
 
Nolikums izstrādāts 2016.gada 5.septembrī Cēsu Centrālajā bibliotēkā