Administrācija: 64123644
Reģistratūra: 64122879, 20236342
Bērnu apkalp. nodaļa: 64122605, 25668580
E-pasts: info@biblioteka.cesis.lv
Raunas iela 1
Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 apskatīt karti
Darba laiks
P.O.
10.00–18.00
T.
10.00–20.00
C.P.
10.00–18.00
S.
10.00–15.00
Sv.
Slēgts
notice Jauno grāmatu izstāde
No 23. līdz 25. maijam Pieaugušo apkalpošanas nodaļā lietotājiem ir iespēja iepazīties ar jaunākajām daiļliteratūras un nozaru literatūras grāmatām, kā arī pierakstīties rindā uz sev interesējošajiem izdevumiem.
Cēsu reģiona 8 novadu publisko bibliotēku novadpētniecības konkursa
 
Manas bibliotēkas vēsture
 
NOLIKUMS
 
Konkursu izsludina un rīko Cēsu Centrālā bibliotēka kā Reģiona Galvenā bibliotēka.
Konkursa norises laiks 01.03.2018.01.03.2019.
 
Konkursa mērķis:
Rosināt pašvaldību publisko bibliotēku darbiniekus padziļināti pievērst uzmanību bibliotēkas vēstures izpētei.
 
Konkursa uzdevumi:
 
1. Apzināt krājumā esošos bibliotēkas vēstures materiālus.
2. Turpināt vākt un apkopot materiālus par bibliotēkas vēsturi.
3. Atspoguļot publicētos materiālus Elektroniskā kopkataloga Novadpētniecības datubāzē.
4. Vākt atmiņu stāstījumus par bibliotēku un organizēt pasākumus par bibliotēkas vēsturi.
5. Sakārtot un noformēt bibliotēkas vēstures materiālus.
6. Nodrošināt bibliotēkas vēstures materiālu pieejamību un publicitāti.
7. Sagatavot vēstījumu (stāsts, fotostāsts, izstāde, prezentācija vai videostāsts) par bibliotēkas vēsturi.
 
Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja:
Zaiga Eglīte – Cēsu Centrālās bibliotēkas metodiskā darba vadītāja.
 
Vērtēšanas komisija:
Ināra Elbrete – Cēsu Centrālās bibliotēkas novadpētniecības bibliogrāfe;
Inese Jansone – Cēsu Centrālās bibliotēkas novadpētniecības lasītavas vadītāja;
Elīna Riemere – Cēsu Centrālās bibliotēkas galvenā speciāliste.
 
Vērtēšana notiek:
1. Bibliotēku apmeklējumu laikā no 2019. gada 10. marta līdz 10. aprīlim vērtē:
- sagatavoto vēstījumu par bibliotēkas vēsturi;
- vāktos un apkopotos bibliotēkas vēstures materiālus.
 
2. Darbu Elektroniskā kopkataloga Novadpētniecības datubāzē vērtē visu konkursa laiku attālināti.
 
Noteikumi:
Konkursā piedalās visas Cēsu reģiona 8 novadu publiskās bibliotēkas.
 
Nominācijas:
Senākā, plašākā bibliotēkas vēsture;
Daudzveidīgākā bibliotēkas vēsture;
Pamanāmākā bibliotēkas vēsture;
Aktīvākā bibliotēkas vēstures izpēte;
Interesantākais vēstījums par bibliotēkas vēsturi.
 
Apbalvošana:
Apbalvoto skaitu un godalgas nosaka vērtēšanas komisija. Apbalvošana notiek bibliotēku darba sezonas noslēguma seminārā.
 
 
27.02.2018.