Pieaugušo apkalpošanas nodaļa: 64122879, 20236342
Bērnu apkalpošanas nodaļa:
64122605, 25668580
Administrācija: 64123644
E-pasts: info@biblioteka.cesis.lv
Raunas iela 1
Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 apskatīt karti
Darba laiks
P.
10.00–18.00
O.
10.00–18.00
T.
10.00–18.00
C.
10.00–18.00
P.
10.00–18.00
S.
Slēgts
Sv.
Slēgts
notice No 12. janvāra atsākta grāmatu izsniegšanu līdzņemšanai
Lai saņemtu interesējošos izdevumus, tos nepieciešams iepriekš rezervēt bibliotēkas elektroniskā kopkataloga autorizētajā sistēmā "Mana bibliotēka", telefoniski vai rakstot e-pastā. Citi bibliotēkas piedāvātie klātienes pakalpojumi drošības apsvērumu dēļ pagaidām netiek nodrošināti.
thumbnail
Svarīgāko 2019. gada lēmumu pieņēma 28 ES valstu iedzīvotāji  viņi ievēlēja jauno Eiropas Parlamenta (EP) sasaukumu. Savu izvēli izdarīja vairāk nekā puse balsstiesīgo eiropiešu, un pirmo reizi EP vēlēšanu vēsturē balsotāju aktivitāte pārsniedza iepriekšējo vēlēšanu rādītāju. Neskatoties uz vēlēšanu radīto pārtraukumu Parlamenta darbā, 2019. gadā svarīgus lēmumus pieņēma kā iepriekšējais, tā jaunais Parlamenta sastāvs.
 
Drošība
Jauni noteikumi, kas valstīm ļauj ātrāk reaģēt uz dabas katastrofām vai cilvēku izraisītām nelaimēm, piemēram, vienkāršojot dalīšanos ar civilās aizsardzības aprīkojumu.
 
2021. gadā jaunais korpuss aptvers 5000 cilvēku, bet līdz 2027. gadam sasniegs 10 000 speciālistu apjomu. Tas atbalstīs ES dalībvalstis robežsardzes veikšanā, pārrobežu noziedzības apkarošanā un nelikumīgi ieceļojušu personu atgriešanā. Korpusa sastāvā ietilps arī ātrās reaģēšanas rezerves grupa.
 
ES būs ekskluzīvas tiesības vienoties par cauruļvadu savienojumiem ar trešām valstīm. Eiropas Komisija varēs dalībvalstīm atļaut uzsākt sarunas ar trešām valstīm, ja tās nebūs pretrunā ar ES likumiem. ES importē vairāk nekā 70% patērētās dabasgāzes, tāpēc piegāžu drošībai ir ļoti būtiska nozīme.
 
No 2022. gada maija jaunās automašīnas būs obligāti jāaprīko ar tādām drošības tehnoloģijām kā avārijas bremzēšanas sistēma un "gudrā" ātruma pielāgošana.
 
Vide
Līdz 2021. gada jāpārtrauc vienreizlietojamo galda piederumi, salmiņu, vates kociņu tirdzniecība, bet līdz 2029. gadam otrreizējai pārstrādei jāsavāc 90% plastmasas pudeļu. Plastmasa veido vairāk nekā 80% jūras piedrazojuma.
 
Līdz 2030. gadam par 37,5% jāsamazina jaunu vieglo automašīnu un mikroautobusu CO2 izmešu apjoms. Transporta nozare ir vienīgā ES, kurā kopš 1990. gada nav būtiski samazinājies siltumnīcefekta emisiju apjoms.
 
Mazāk emisiju, oglekļa neitralitāte, investīcijas zaļajās tehnoloģijās  kaut gan EP jaunā sasaukuma darbs vēl tikai uzņem apgriezienus, ir skaidrs, ka klimata un vides jautājumi nākamajos gados būs tā uzmanības centrā.
 
Tiesības
Radošo profesiju pārstāvjiem un izdevējiem būs vienkāršāk risināt sarunas ar lielajiem interneta uzņēmumiem par autortiesību atlīdzības saņemšanu, jo interneta platformas būs atbildīgas par lietotāju augšuplādēto saturu.
 
Strādājošiem vecākiem un aprūpētājiem būs iespējams lūgt pielāgot viņu darba organizāciju, tostarp iespēju robežās izvēlēties attālinātu darbu vai elastīgu darba laiku.
 
ES pārvaldība
Par vienu no jaunievēlētā Parlamenta pirmajiem darbiem kļuva Eiropas Komisijas jeb ES izpildvaras apstiprināšana  tā sākās ar balsojumu jūlijā par Komisijas vadības uzticēšanu Urzulai fon der Leienai, turpinājās ar komisāru uzklausīšanu no septembra līdz novembrim un noslēdzās ar jaunā Komisijas sastāva apstiprināšanu novembra beigās.
 
Likumdošanas process Eiropas Savienībā
Eiropas Parlaments un ES Padome (dalībvalstu ministri) kopīgi pieņem ES likumus daudzās jomās (ekonomikas pārvaldībā, enerģētikā, transportā, vidē, patērētāju aizsardzībā u.c.). ES likumi pēc tam ir pamats daudziem ES valstu nacionālajiem likumiem. Piemēram, Latvijā līdz pat 80% likumu balstīti ES lēmumos. Lai arī Eiropas Komisija (EK) ir vienīgais ES likumu ierosinātājs, Eiropas Parlaments var norādīt, kādi jauni tiesību akti būtu vēlami vai atjaunināmi, un prasīt EK, lai tā sagatavo likumdošanas priekšlikumus. EP ir vienīgā tieši ievēlētā ES institūcija. To veido 751 deputāts no 28 ES dalībvalstīm (priekšsēdētājs  Dāvids Sasoli no Itālijas), astoņi no tiem – no Latvijas. Pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES darbu EP turpinās 705 deputāti.
 
Informācijas avots: EP Birojs Latvijā tīmekļvietne.