Pieaugušo apkalpošanas nodaļa: 64122879, 20236342
Bērnu apkalpošanas nodaļa:
64122605, 25668580
Administrācija: 64123644
E-pasts: info@biblioteka.cesis.lv
Raunas iela 1
Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 apskatīt karti
Darba laiks
P.
10.00–18.00
O.
10.00–18.00
T.
10.00–18.00
C.
10.00–18.00
P.
10.00–18.00
S.
Slēgts
Sv.
Slēgts
notice No bibliotēkas piedāvātajiem klātienes pakalpojumiem nodrošinām grāmatu apmaiņu un maksas pakalpojumus – drukāšanu, kopēšanu, skenēšanu un laminēšanu.
Lai saņemtu interesējošos izdevumus, tos nepieciešams iepriekš rezervēt, savukārt maksas pakalpojumu nepieciešams iepriekš pieteikt, rakstot e-pastā vai zvanot pa tālruni 64122879 vai 20236342.

Johans Ulrihs Radeckis

Dzimšanas dati
xx.xx.1779
Jomas
māksla
Nodarbošanās
gleznotājs

Dzimšanas vieta

Valsts
Latvija
Apriņķis/Rajons/Novads
Cēsu rajons
Pilsēta/Pagasts/Ciems
Cēsu pilsēta

Saistība ar novadu

Piezīmes

19. gs. pirmajai pusei veltītajā mākslas vēstures literatūrā ziņas par Johanu Radecki nav atrodamas, toties P.Kampes sastādītajā biogrāfiskajā enciklopēdijā minēts Cēsu gleznotājs vai krāsotājs (Maler) Johans Ulrihs Radeckis, kuram 1779. g. Cēsu rāte izsniegusi dzimšanas apliecību. P.Kampe balstījies uz F.Brunstermaņa sastādīto Rīgas Mazās ģildes vēsturi, kurā norādīts, ka šī dzimšanas apliecība glabājas Mazajā ģildē. No dzimšanas apliecības izriet, ka J.U.Radeckis dzimis Cēsu apkaimē (dzimšanas gads nav norādīts), viņa tēvs bijis muižas pārvaldnieks (Amtmann ), bet māte — kāda Katrīna Grosmane. Par lieciniekiem bijuši Cēsu krāsotāju amata meistars Daniels Hāberlands un vietējais ķirurgs Mihaels Efraims Gorbands. J.U.Radecka biogrāfiskie dati vedināja saistīt viņa darbību ar Cēsīm, taču Cēsu Mazās ģildes brāļu reģistrācijas grāmatā par 1765. —1918. g. J.U.Radecka vārds nav atrodams. Viņš nav minēts ari Cēsu apvienotā krāsotāju un galdnieku amata meistaru grāmatā. Tiesa, šī grāmata sākta tikai 1844. g., jo apvienotā krāsotāju un galdnieku amata statūti apstiprināti tikai 1844. g. 7. septembrī. Diemžēl arhīvā Mazās ģildes fondā J.U.Radecka dzimšanas apliecība, kuru redzējis un savā darbā minējis F.Brunstermans, šodien nav atrodama. Lietai, kurā glabājas Rīgas krāsotāju amata mācekļu dzimšanas apliecības, pievienots personu saraksts bez datējuma un tuvākiem paskaidrojumiem, tā ka grūti izprast šī dokumenta nozīmi, bet, šķiet, ka tas ir Rīgas krāsotāju amata mācekļu uzskaitījums. Pie 78. kārtas numura lasām — Joh.Ludvvig Radetzky (Johans Ludvigs Radeckis). Jau konkrētākus datus sniedz Rīgas Mazās ģildes krāsotāju amata mācekļu reģistrācijas grāmata par 1671. —1796. g., kurā atzīmēts, ka 1775. g. Rīgas cunftes līdzmeistars Daniels Ādolfs Hāberlands lūdz uzņemt mācībā uz pieciem gadiem savu mācekli Johanu Ludvigu Radecki. Tam sekojošais ieraksts liecina, ka J.L.Radeckis 1780. g. mācības beidzis. Taču abi ieraksti izdarīti vienlaicīgi — 1780. g., pie tam pirmajā ierakstā kļūdaini sākotnēji uzrakstītais 1780. g. labots uz 1775. g. Šķietamo pretrunu var izskaidrot ar to, ka meistaru dēlus, kuri jau no bērnības mācījās amatu pie tēva, pieaugušus vienlaicīgi uzņēma mācībā un tūliņ arī "izrakstīja" no mācības. Tā tas varētu būt noticis arī šajā gadījumā, tikai J.L.Radeckis amata prasmi apguva pie D.Ā.Hāberlanda. Kā izskaidrojamas atšķirības vārdos? Iespējams, J.L.Radeckim bijuši vairāki vārdi, arī Ulrihs, kuri ne vienmēr visi vienlaicīgi tika minēti. J.L.Radecka dzimšanas gads nav zināms. To var aprēķināt tikai aptuveni, zinot, ka viņa mācekļa laiks beidzies 1780. g. Pie Johana Radecka personības noskaidrošanas vēl jāstrādā. Johana Radecka veikums kā savdabīga un interesanta parādība papildina priekšstatu par mākslas kopainu Latvijā 19. gs. pirmajā pusē.