Pieaugušo apkalpošanas nodaļa: 64122879, 20236342
Bērnu apkalpošanas nodaļa:
64122605, 25668580
Administrācija: 64123644
E-pasts: info@biblioteka.cesis.lv
Raunas iela 1
Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 apskatīt karti
Darba laiks
P.
10.00–18.00
O.
10.00–18.00
T.
10.00–18.00
C.
10.00–18.00
P.
10.00–18.00
S.
Slēgts
Sv.
Slēgts
notice Informācija apmeklētājiem!
No klātienes pakalpojumiem bibliotēkas apmeklētājiem tiek nodrošināta grāmatu apmaiņa un brīvpieeja krājumam, kā arī drukāšana, kopēšana, skenēšana un laminēšana, maksas pakalpojumu iepriekš piesakot e-pastā vai pa tālruni.
Lietotāju reģistrācija (bezmaksas pakalpojums)
Bibliotēkas pakalpojumi pieejami reģistrētiem lietotājiem.
Reģistrēties bibliotēkā iespējams klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai attālināti, aizpildot lietotāja reģistrācijas veidlapu (lejupielādējams Word dokuments) un nosūtot to e-pastā info@biblioteka.cesis.lv.
Lietotājus līdz 14 gadu vecumam bibliotēkā reģistrē ar viena no vecāku vai tiem pielīdzināto personu rakstveida piekrišanu.
 
Grāmatu un periodisko izdevumu izmantošana klātienē un ārpus bibliotēkas (bezmaksas pakalpojums)
Grāmatas un periodiskos izdevumus izmantošanai klātienē un ārpus bibliotēkas ir iespēja saņemt tikai bibliotēkā reģistrētiem lietotājiem.
 
Bibliotēkā saņemto izdevumu lietošanas termiņi:
 grāmatām – 21 diena;
 īstermiņa (paaugstināta pieprasījuma) grāmatām – 10 dienas;
 periodiskajiem izdevumiem – 7 dienas.
 
Bibliotēkas lietotājiem izmantošanai ārpus bibliotēkas ir iespēja saņemt bibliotēkā pieejamos iepriekšējo gadu žurnālus un tādus 2021. gada žurnālus kā Ilustrētā Zinātne un Ilustrētā Pasaules Vēsture.
Informāciju par interesējošā izdevuma pieejamību ir iespēja saņemt, konsultējoties ar bibliotekāru vai meklējot uzziņas Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogā.
Nepieciešamības gadījumā bibliotēkā saņemto izdevumu lietošanas termiņu ir iespēja pagarināt:
– Pieaugušo apkalpošanas nodaļas lietotājiem zvanot pa tālr. 64122879 vai mob. tālr. 20236342;
– Bērnu apkalpošanas nodaļas lietotājiem zvanot pa tālr. 64122605 vai mob. tālr. 25668580;
– elektroniskajā kopkatalogā, izmantojot lietotājam piešķirtos autorizācijas datus;
– bibliotēkā klātienē, konsultējoties ar bibliotekāru.
Bibliotēkā izsniegto izdevumu lietošanas termiņš netiek pagarināts īstermiņa (paaugstināta pieprasījuma) grāmatām un izdevumiem, uz kuru saņemšanu bibliotēkas lietotāji gaida rindā.
 
Bibliotēkā abonēto periodisko izdevumu saraksts pieaugušo auditorijai:
 
Laikraksti
Cēsu Vēstis
Druva Liesma
DDD – Deokupācija, Dekolonizācija, Deboļševizācija Ievas Padomu Avīze Meža Avīze
Diena
Latvijas Avīze Tautas Veselības Avīze
Dienas Bizness Latvijas Mājas Dakteris МК Латвия
Žurnāli
Agro Tops
Ievas Veselība Nezināmā Vēsture
Annas Psiholoģija Ievas Virtuve Pastaiga
Astes Ilustrētā Pasaules Vēsture Patiesā Dzīve
A12 – Ceļš uz Latgali Ilustrētā Zinātne Pērle
Ārsts LV Ir Planētas Noslēpumi
Bilance Ir Brīvdienas Praktiskais Latvietis
Biškopis Ir Nauda Praktiskie Rokdarbi
Burda RUS Jaunā Gaita Privātā Dzīve
Burda Plus Jurista Vārds Rīgas Laiks
Citādā Pasaule Kā Tas Strādā? Saimnieks LV
Copes Lietas Klubs Sestdiena
Dari Pats Ko Ārsti Tev Nestāsta Santa
Dārza Pasaule Latvijas Architektūra Spīgana
Dārzs un Drava Lauku Māja Sporta Avīze
Deko Leģendas Una
Doctus Likums un Taisnība Veselība
Domuzīme Lilit Vides Vēstis
Geo Mans Mazais Zintnieks
Ieva Mājas Viesis 100 Labi Padomi
Ievas Dārzs Medības Вокруг Света
Ievas Stāsti Nezināmā Kara Vēsture Идеи Вашего Дома
    Наука и Жизнь
Bibliotēkā abonēto periodisko izdevumu sarakstu bērnu auditorijai skatīt ŠEIT.
 
Grāmatu rezervēšana (bezmaksas pakalpojums)
Bibliotēkā reģistrētiem lietotājiem sev interesējošos izdevumus ir iespēja rezervēt gan bibliotēkā klātienē, gan attālināti, izmantojot Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogu.
Lai veiktu izdevumu rezervāciju attālināti, nepieciešams saņemt autorizācijas datus. Tos individuāli katram lietotājam pēc pieprasījuma izsniedz bibliotekārs.
 
Grāmatu nodošanas kaste (bezmaksas pakalpojums)
Ārpus bibliotēkas darba laika pie mums saņemtos izdevumus (grāmatas un žurnālus) lūdzam atstāt grāmatu nodošanas kastē pie ieejas vārtiem no Raunas ielas puses. 
 
Jauno grāmatu izstāde (bezmaksas pakalpojums)
Pieaugušo apkalpošanas nodaļā regulāri (reizi mēnesī) tiek rīkota jauno grāmatu izstāde, kurā 
skatāmas jaunākās bibliotēkā pieejamās daiļliteratūras un nozaru literatūras grāmatas. Bibliotēkā reģistrētiem lietotājiem iespēja pierakstīties rindā uz sev interesējošajiem izdevumiem.
 
Grāmatu un periodisko izdevumu piegāde mājās (bezmaksas pakalpojums)
Cilvēkiem, kuriem objektīvu iemeslu dēļ nav iespējas nokļūt līdz bibliotēkai, ir pieejams pakalpojums – grāmatu un periodisko izdevumu piegāde mājās. Pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa tālr. 64122879 vai mob. tālr. 20236342.
 
Starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojums (maksas pakalpojums)
Ikvienam reģistrētam bibliotēkas lietotājam ir iespēja izmantot Starpbibliotēku abonementa pakalpojumu gadījumā, ja nepieciešamais iespieddarbs nav Cēsu Centrālās bibliotēkas krājumā. Piedāvājam bibliotēkā klātienē pasūtīt sev interesējošo grāmatu, publikācijas kopiju no Latvijas Nacionālās bibliotēkas vai jebkuras citas Latvijas bibliotēkas, kurā konkrētais izdevumus ir pieejams.
Lai pasūtītu vēlamo izdevumu, nepieciešama precīza informācija par to – autors, nosaukums, izdošanas gads. Grāmatas pieprasījums tiek nodrošināts nedēļas laikā, savukārt raksta kopiju iespējams saņemt 2–3 dienu laikā.
Samaksa par grāmatu nosūtīšanu tiek noteikta pēc Latvijas Pasta izcenojumiem atkarībā no sūtījuma svara.
 
Piekļuve bezvadu internetam (WiFi) un stacionārajiem datoriem (bezmaksas pakalpojums)
Bibliotēkas apmeklētāju rīcībā ir 22 stacionārie datori ar interneta pieslēgumu un Microsoft Office lietojumprogrammām: Word, PowerPoint, Excel u.c. Pirms to izmantošanas lietotājam obligāti jāinformē bibliotekārs par konkrētā datora lietošanu. Bibliotēkas apmeklētājiem ir iespēja piekļūt arī bezvadu internetam jeb WiFi un lietot to personīgajā klēpjdatorā vai kādā no viedierīcēm.
Bibliotēkā pieejamos stacionāros datorus Pieaugušo apkalpošanas nodaļas lietotāji drīkst izmantot līdz 3 stundām dienā, Bērnu apkalpošanas nodaļas lietotāji – līdz 1 stundai dienā. Bērnu apkalpošanas nodaļas lietotāju rīcībā ir 6 planšetdatori, kurus lietošanai klātienē katram lietotājām individuāli izsniedz bibliotekārs. Bērniem un jauniešiem planšetdatorus ir iespēja izmantot 1 stundu dienā.
Nepieciešamības gadījumā lietotājiem ir iespēja izmantot bibliotēkas inventārā esošos klēpjdatorus vai planšetdatorus. Šo ierīču izmantošanas iepriekš jāsaskaņo ar bibliotekāru.
 
Tekstu palielināmā ierīce – video lupa (bezmaksas pakalpojums)
Tekstu ērtākai salasāmībai piedāvājam izmantot bibliotēkā esošo stacionāro ierīci, kas ļauj lasīt kvalitatīvas izšķirtspējas palielinātus tekstus.
 
Piekļuve bibliotēkas novadpētniecības krājuma resursiem (bezmaksas pakalpojums)
Bibliotēkā reģistrētiem lietotājiem klātienē ir piekļuve Novadpētniecības lasītavas krājumam – dažādiem materiāliem par Cēsīm, vēsturisko Cēsu rajonu un ievērojamiem novadniekiem.
Novadpētniecības krājumā ir skatāms vēsturiskā Cēsu rajona laikraksts kopš 1940. gada ar tā mainīgajiem nosaukumiem un citi vietējie laikraksti, sākot ar 1928. gadu.
Novadpētniecības lasītavas krājuma materiāli netiek izsniegti lietotājiem izmantošanai ārpus bibliotēkas.
 
Drukāšanas, kopēšanas, skenēšanas un laminēšanas maksas pakalpojumi
Bibliotēka piedāvā melnbaltu un krāsainu A4 un A3 dokumentu kopēšanu un datorizdrukas. Tiek piedāvāta arī dokumentu skenēšana dažādos izmēros (ne lielāku par A3) un laminēšana (ne lielāka par A4).
Maksas pakalpojumu cenrādi skatīt ŠEIT.
 
Pasākumi (bezmaksas pakalpojums)
Bibliotēkā tiek rīkoti dažādi tematiski pasākumi gan bērnu, gan pieaugušo auditorijām: tikšanās ar grāmatu autoriem, teatralizēti ģimeņu rīti, radošās darbnīcas, literāras akcijas, konkursi, novadpētniecību popularizējošas aktivitātes u.c. Informācija par pasākumu norisi regulāri tiek publicēta bibliotēkas tīmekļa vietnē, sociālo mediju – Facebook un Draugiem.lv – laika joslās, Cēsu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.cesis.lv, drukātajā ikmēneša informatīvajā bukletā "Pasākumu plāns Cēsis", vietnē www.pasakumi.cesis.lv un novada pašvaldības laikrakstā "Cēsu Vēstis".

Literatūras un mākslas izstādes (bezmaksas pakalpojums)
Bibliotēkas darbinieki regulāri sagatavo un izvieto tematiskas literatūras un informatīvo materiālu izstādes no bibliotēkas krājuma resursiem. Sadarbībā ar mākslinieku biedrību "Art Cēsis" bibliotēkā tiek rīkotas profesionālās mākslas izstādes. Informācija par izstāžu norisi regulāri tiek publicēta bibliotēkas tīmekļa vietnē, sociālo mediju – Facebook un Draugiem.lv – laika joslās, Cēsu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.cesis.lv, drukātajā ikmēneša informatīvajā bukletā "Pasākumu plāns Cēsis", vietnē www.pasakumi.cesis.lv un novada pašvaldības laikrakstā "Cēsu Vēstis".

Eiropas Savienības informācijas punkts Cēsīs (bezmaksas pakalpojums)
Cēsu Centrālā bibliotēka ir viena no Latvijas reģionu galvenajām bibliotēkām, kurā darbojas Eiropas Savienības informācijas punkts (ESIP).  Periodikas lasītavā un bibliotēkas tīmekļa vietnes sadaļā ESIP aktualitātes ir publiski pieejama aktuāla informācija par norisēm, kas saistītas ar Eiropas Savienību (ES) un Latvijas dalību tajā.
ESIP darbības mērķis – ar aktuālas un daudzveidīgas informācijas starpniecību paplašināt Latvijas reģionu iedzīvotāju informētību par ES.

Galda spēles (bezmaksas pakalpojums)
Bibliotēkā pieejams plašs galda spēļu klāsts dažāda vecuma spēlētājiem. Lielākā daļa no spēļu krājuma glabājas Bērnu apkalpošanas nodaļā. Bibliotēkā reģistrētiem lietotājiem galda spēles tiek izsniegtas lietošanai klātienē, taču konkrēti spēļu eksemplāri uz ierobežotu laiku tiek izsniegti arī izmantošanai ārpus bibliotēkas.
Cēsu Centrālās bibliotēkas galda spēļu kolekciju skatīt ŠEIT.
 
Miniatūrgrāmatu kolekcija (bezmaksas pakalpojums)
Kopš 2008. gada Cēsu Centrālajā bibliotēkā glabājas un apmeklētājiem pastāvīgā ekspozīcijā skatāmas ap 700 miniatūrgrāmatu. Kolekcijas lielākā daļa ir cēsnieka Zigurda Kārkla dāvinājums, kuram reiz bijusi 3. lielākā miniatūrgrāmatu kolekcija Latvijā, taču kopumā mazo grāmatiņu krājums ir kādreizējo "Grāmatu Draugu biedrības Cēsu miniatūrgrāmatu sekcijas" biedru dāvana.
Kolekcijas mazākā grāmata "Monika" ir vien 26x17 mm neliela;  Džovanni Bokačo "Dekamerons" ir kolekcijas vecākā grāmata. Tā izdota 1861. gadā Florencē. Miniatūrgrāmatu krājumā glabājas arī izdevniecības "Zelta ābele" retumi un 20. gs. 40. gados trimdā izdotās latviešu autoru grāmatas.
Minatūrgrāmatu tekstus ir iespēja lasīt, izmantojot bibliotēkā pieejamo stacionāro video lupu.

Uzziņas, konsultācijas (bezmaksas pakalpojums)
Bibliotēkas speciālisti interesentiem sniedz uzziņas par:
– bibliotēkas pakalpojumiem;
– bibliotēkas krājumu un tajā esošo izdevumu pieejamību;
– informācijas meklēšanu elektroniskajā kopkatalogā, datubāzēs un citos tiešsaistes informācijas avotos;
– citiem tematiskiem pieprasījumiem.

Bibliotēkas apskates ekskursijas (bezmaksas pakalpojums)
Interesentu grupām tiek piedāvāta iespēja bibliotēkas speciālista vadībā uzzināt interesantus faktus par Cēsu bibliotēku, iepazīt atjaunoto ēku un bibliotēkas telpas no pagrabstāva līdz gaismas skursteņiem un iegūt priekšstatu par bibliotēkā sniegtajiem pakalpojumiem. Grupu ekskursijas aicinām pieteikt savlaicīgi un sev vēlamā laikā, zvanot pa tālruni 64123644. 

Apmācības datoru lietošanā (bezmaksas pakalpojums)
Bibliotēkā e-prasmju konsultanta vadībā periodiski notiek bezmaksas apmācību kurss datoru lietošanā. Apmācību mērķis ir sniegt vispārīgas pamatiemaņas darbā ar datoru un internetu. Informāciju par kursu norisi interesenti var saņemt klātienē, jautājot bibliotekāram, vai attālināti, zvanot pa tālr. 64123644 vai mob. tālr. 26411177.
 
Bezmaksas piekļuve tiešsaistes maksas datubāzēm; piekļuve LNB digitālajām kolekcijām un audio/video katalogiem interneta vietnēs (bezmaksas pakalpojums)
Ikvienam interesentam piedāvājam izmantot tiešsaistes informācijas avotus, kuru saturs pilnībā ir pieejams bibliotēkā klātienē:
 Lursoft "Laikrakstu bibliotēka";
– ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā Letonika.lv (pilns datubāzes saturs pieejams arī ārpus bibliotēkas – autorizācijas datus jautājiet bibliotekāram);
– Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālās kolekcijas (t.sk. Periodika.lv, gramatas.lndb.lv, kartes.lnb.lv u.c.);
 Latvijas digitalizēto video un audio ierakstu piekļuves portāls Diva.lv;
 Latvijas filmu portāls Filmas.lv.
 
3td e-GRĀMATU bibliotēka (bezmaksas pakalpojums)
Bibliotēkā reģistrētiem lietotājiem ir pieejama bezmaksas e-grāmatu bibliotēka tīmekļvietnē www.3td.lv.
Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar SIA "Tieto Latvia" un apgādu "Zvaigzne ABC" kopš 2019. gada sākuma Latvijas publisko bibliotēku lietotājiem piedāvā inovatīvu bezmaksas pakalpojumu – lasīt latviešu un tulkotos ārzemju autoru darbus e-grāmatas formātā tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.
 
E-grāmatu bibliotēkas izmantošanai nepieciešams:
dators, planšetdators vai viedtālrunis;
– interneta pieslēgums;
– Cēsu novada bibliotēku vai jebkuras Latvijas publiskās bibliotēkas elektroniskā kataloga autorizācijas dati (Cēsu Centrālās bibliotēkas lietotājiem klātienē vai rakstot e-pastā info@biblioteka.cesis.lv autorizācijas datus izsniedz bibliotekārs);
– aktīvs e-pasts.
 
Piekļuve Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogam (bezmaksas pakalpojums)
Gan bibliotēkā klātienē, gan attālināti interesentiem ir iespēja tiešsaistē elektroniskajā kopkatalogā meklēt informāciju par Cēsu Centrālās bibliotēkas krājumā esošajiem resursiem: grāmatām, periodiskajiem izdevumiem, novadpētniecības tematiskajām mapēm u.c., savukārt Novadpētniecības datubāzē pieejami apkopotie analītiskie materiāli no laikrakstiem, žurnāliem un grāmatām, par prioritāti izvirzot laikraksta Vidzemes novadiem "Druva" publikācijas.
 
Piekļuve Cēsu Centrālās bibliotēkas veidotajai Novadnieku datubāzei (bezmaksas pakalpojums)
Gan bibliotēkā klātienē, gan attālināti interesentiem ir iespēja tiešsaistē Novadnieku datubāzē meklēt pamatinformāciju par novadniekiem: nodarbošanos, dzimšanas/miršanas datus, saistību ar vēsturisko Cēsu rajonu, piezīmes un norādes uz apkopotajiem materiāliem bibliotēkas Novadpētniecības krājumā un informācijas avotu sarakstu par personu Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogā.
 
Elektronisku informācijas materiālu saņemšana e-pastā pēc pieprasījuma (bezmaksas pakalpojums)
Ikvienam interesentam pēc pieprasījuma ir iespēja saņemt savā e-pastā bibliotekāra sagatavotu informācijas apkopojumu par sev interesējošu tēmu.