Pieaugušo apkalpošanas nodaļa: 64122879, 20236342
Bērnu apkalpošanas nodaļa:
64122605, 25668580
Administrācija: 64123644
E-pasts: info@biblioteka.cesis.lv
Raunas iela 1
Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 apskatīt karti
Darba laiks
P.
10.00–18.00
O.
10.00–18.00
T.
10.00–18.00
C.
10.00–18.00
P.
10.00–18.00
S.
10.00–15.00
Sv.
slēgts
notice Informācija apmeklētājiem
Saskaņā ar LR Kultūras ministrijas vadlīnijām Cēsu Centrālā bibliotēka līdz valstī noteiktās ārkārtējās situācijas beigām apmeklētājus apkalpo "zaļajā" jeb drošajā režīmā.

Faktiskā adrese
Raunas iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
 
Rekvizīti
Cēsu novada pašvaldības
Cēsu Centrālā bibliotēka
Reģistrācijas Nr. LV90000031048
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
SEB banka: LV51UNLA0004013130835
 
Informācijai par krājumu un saņemto izdevumu lietošanas termiņa pagarināšanu:
 
Pieaugušo apkalpošanas nodaļa
64122879, 20236342
 
Bērnu apkalpošanas nodaļa
64122605, 25668580
 
Administrācija
 
Natālija Krama
Direktore
64123644, 26411177
Valdone Priedīte
Lietvede
64112023, 64123644
Zaiga Eglīte
Metodiskā darba vadītāja
64112022, 64123644
Mārtiņš Rijnieks
Saimniecības pārzinis, e-prasmju konsultants
64123644
Krista Annija Holtere
Sabiedrisko attiecību speciāliste
64112020, 27330885
Krājuma organizācijas nodaļa
Tālr. 64112024, 64123644
Skaidrīte Daņiļēviča
Direktores vietniece, nodaļas vadītāja
Elīna Mālniece
Galvenā speciāliste
Pieaugušo apkalpošanas nodaļa
Tālr. 64122879, mob. tālr. 20236342
Aija Lauberga
Nodaļas vadītāja
Abonements:
Gita Hofmane
Galvenā speciāliste
Signija Silauniece
Galvenās speciālistes v. i.
Krista Veipāne-Purmale
Galvenā speciāliste
Ruta Glaudiņa
Galvenā speciāliste
Periodikas lasītava,
Eiropas Savienības informācijas punkts (ESIP):
 
Ineta Kļaviņa
Vadītāja, Cēsu ESIP kontaktpersona
Maira Jansone
Bibliogrāfe
Novadpētniecības lasītava:
Elīna Riemere
Bibliogrāfe
Ināra Elbrete
Bibliogrāfe
Bērnu apkalpošanas nodaļa
Tālr. 64122605, mob. tālr. 25668580
Lāsma Vasmane-Mašina
Nodaļas vadītāja
Inese Jankovska
Galvenā speciāliste
Inta Zaksa
Bibliogrāfes v. i.
Inese Majore
Bibliogrāfe