Pieaugušo apkalpošanas nodaļa: 20236342, 64122879
Bērnu apkalpošanas nodaļa:
25668580, 64122605
Administrācija: 64123644

Raunas iela 1
Cēsis, Cēsu novads
LV-4101 Skatīt karti

 
Darba laiks
P. 10.00–18.00
O. 10.00–18.00
T. 10.00–18.00
C. 10.00–18.00
P. 10.00–18.00
S. slēgts
Sv. slēgts
notice Lasītāju ievērībai!
Lasītāju ievērībai ! Informējam, ka saistībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas datu centra darbības traucējumiem bibliotēkā nav pieejami pakalpojumi: elektroniskais kopkatalogs, jaunu lasītāju reģistrēšana un e-grāmatu bibliotēka. Tehnisku iemeslu dēļ grāmatas ārpus darba laika nodot nav iespējams.

Faktiskā adrese
Raunas iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
 
Rekvizīti
Cēsu novada pašvaldības
Cēsu Centrālā bibliotēka
Reģistrācijas Nr. LV90000031048
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
SEB banka: LV51UNLA0004013130835
 
Informācijai par krājumu un saņemto izdevumu lietošanas termiņa pagarināšanu:
 
 
tālr. Pieaugušo apkalpošanas nodaļa:
64122879, 20236342;
 
tālr. Bērnu apkalpošanas nodaļa:
64122605, 25668580.
 
Administrācija
Natālija Krama
Direktore
 
64123644, 26411177
 
Valdone Priedīte
Lietvede
 
64112023, 64123644
 
Zaiga Eglīte
Metodiskā darba vadītāja
 
64112022, 64123644
 
Kaspars Elbrets
Saimniecības pārzinis
 
64123644
 
Dagnis Urjāns
E-prasmju konsultants
 
20037940
 
Elizabete Ābola
Sabiedrisko attiecību speciālistes v.i.
 
64112020, 29471702
 
Krista Annija Holtere
Sabiedrisko attiecību speciāliste - atvaļinājumā
 
 
Krājuma organizācijas nodaļa
Tālr. 64112024, 64123644
Skaidrīte Daņiļēviča
Direktores vietniece, nodaļas vadītāja
 
 
Elīna Mālniece
Galvenā speciāliste
 
 
Pieaugušo apkalpošanas nodaļa
Tālr. 64122879, mob. tālr. 20236342
Abonements:
Gita Hofmane
Nodaļas vadītāja
 
Aija Lauberga
Galvenā speciāliste
 
Signija Silauniece
Galvenās speciālistes v. i.
 
Krista Veipāne-Purmale
Galvenā speciāliste - atvaļinājumā
 
Ruta Glaudiņa
Galvenā speciāliste
 
Periodikas lasītava,
Eiropas Savienības informācijas punkts (ESIP):
Ineta Kļaviņa
Vadītāja, Cēsu ESIP kontaktpersona
 
Novadpētniecības lasītava:
Elīna Riemere
Bibliogrāfe
 
Ināra Elbrete
Bibliogrāfe
 
Maira Jansone
Bibliogrāfe
 
Bērnu apkalpošanas nodaļa
Tālr. 64122605, mob. tālr. 25668580
Lāsma Vasmane-Mašina
Nodaļas vadītāja
 
Inese Jankovska
Galvenā speciāliste
 
Inta Zaksa
Bibliogrāfe