Pieaugušo apkalpošanas nodaļa: 64122879, 20236342
Bērnu apkalpošanas nodaļa:
64122605, 25668580
Administrācija: 64123644
E-pasts: info@biblioteka.cesis.lv
Raunas iela 1
Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 apskatīt karti
Darba laiks
P.
10.00–18.00
O.
10.00–18.00
T.
10.00–18.00
C.
10.00–18.00
P.
10.00–18.00
S.
10.00–15.00
Sv.
Slēgts
notice 24. septembrī bibliotēka slēgta!
Katra mēneša pēdējā ceturtdienā – metodiskajā dienā – bibliotēka apmeklētājiem slēgta! Ārpus bibliotēkas darba laika pie mums saņemtos izdevumus (grāmatas un žurnālus) ir iespēja atstāt grāmatu nodošanas kastē pie ieejas vārtiem no Raunas ielas puses.

Faktiskā adrese
Raunas iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
 
Rekvizīti
Cēsu novada pašvaldības
Cēsu Centrālā bibliotēka
Reģistrācijas Nr. LV90000031048
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
SEB banka: LV51UNLA0004013130835
 
Kontaktinformācija
Administrācija:
Tālr. 64123644
 
Pieaugušo apkalpošanas nodaļa:
Tālr. 64122879, mob. tālr. 20236342
 
Bērnu apkalpošanas nodaļa:
Tālr. 64122605, mob. tālr. 25668580
 
Informācija par pasākumiem un izstādēm pieaugušo auditorijai:
Tālr. 64112020
 
Informācija par pasākumiem un izstādēm bērnu auditorijai:
Tālr. 64122605, mob. tālr. 25668580
 
Administrācija
 
Natālija Krama
Direktore
64123644, 26411177
Valdone Priedīte
Lietvede
64112023, 64123644
Zaiga Eglīte
Metodiskā darba vadītāja
64112022, 64123644
Mārtiņš Rijnieks
Saimniecības pārzinis, e-prasmju konsultants
64123644
Krājuma organizācijas nodaļa
Tālr. 64112024, 64123644
Skaidrīte Daņiļēviča
Direktores vietniece, nodaļas vadītāja
Elīna Mālniece
Galvenā speciāliste
Pieaugušo apkalpošanas nodaļa
Tālr. 64122879, mob. tālr. 20236342
Aija Lauberga
Nodaļas vadītāja
Abonements:
Gita Hofmane
Galvenā speciāliste
Ruta Glaudiņa
Galvenā speciāliste
Periodikas lasītava,
Eiropas Savienības informācijas punkts (ESIP):
 
Ineta Kļaviņa
Vadītāja, Cēsu ESIP kontaktpersona
Maira Jansone
Bibliogrāfe
Novadpētniecības lasītava:
Elīna Riemere
Bibliogrāfe
Ināra Elbrete
Bibliogrāfe
Bērnu apkalpošanas nodaļa
Tālr. 64122605, mob. tālr. 25668580
Inta Zaksa
Nodaļas vadītājas v.i.
Lāsma Vasmane-Mašina
Nodaļas vadītāja
Inese Jankovska
Galvenā speciāliste
Inese Majore
Galvenā speciāliste
Citi speciālisti
Krista Annija Lauberga
Sabiedrisko attiecību speciāliste
64112020, 64123644
Māra Grīnvalde
Noformētāja
64112025, 64123644