Pieaugušo apkalpošanas nodaļa: 20236342, 64122879
Bērnu apkalpošanas nodaļa:
25668580, 64122605
Administrācija: 64123644

Raunas iela 1
Cēsis, Cēsu novadsLV-4101Skatīt karti
 
Darba laiks
P. 10.00–18.00
O. 10.00–18.00
T. 10.00–18.00
C. 10.00–18.00
P. 10.00–18.00
P. 10.00–15.00
P. slēgts
notice 28. septembrī bibliotēka slēgta!
Katra mēneša pēdējā ceturtdienā – spodrības dienā – bibliotēkas apmeklētāji netiek apkalpoti. Pie mums saņemtos izdevumus (grāmatas un žurnālus) ārpus bibliotēkas darba laika lūdzam ievietot grāmatu nodošanas kastē pie ieejas vārtiem no Raunas ielas puses.

Faktiskā adrese
Raunas iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
 
Rekvizīti
Cēsu novada pašvaldības
Cēsu Centrālā bibliotēka
Reģistrācijas Nr. LV90000031048
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
SEB banka: LV51UNLA0004013130835
 
Informācijai par krājumu un saņemto izdevumu lietošanas termiņa pagarināšanu:
 
 
tālr. Pieaugušo apkalpošanas nodaļa:
64122879, 20236342;
 
tālr. Bērnu apkalpošanas nodaļa:
64122605, 25668580.
 
Administrācija

Natālija Krama
Direktore
64123644, 26411177
Valdone Priedīte
Lietvede
64112023, 64123644
Zaiga Eglīte
Metodiskā darba vadītāja
64112022, 64123644
Kaspars Elbrets
Saimniecības pārzinis
64123644
Dagnis Urjāns
E-prasmju konsultants
20037940
Krista Annija Holtere
Sabiedrisko attiecību speciāliste
64112020
Krājuma organizācijas nodaļa
Tālr. 64112024, 64123644
Skaidrīte Daņiļēviča
Direktores vietniece, nodaļas vadītāja
Elīna Mālniece
Galvenā speciāliste
Pieaugušo apkalpošanas nodaļa
Tālr. 64122879, mob. tālr. 20236342
Aija Lauberga
Nodaļas vadītāja
Abonements:
Gita Hofmane
Galvenā speciāliste
Signija Silauniece
Galvenās speciālistes v. i.
Krista Veipāne-Purmale
Galvenā speciāliste
Ruta Glaudiņa
Galvenā speciāliste
Periodikas lasītava,
Eiropas Savienības informācijas punkts (ESIP):

Ineta Kļaviņa
Vadītāja, Cēsu ESIP kontaktpersona
Novadpētniecības lasītava:
Elīna Riemere
Bibliogrāfe
Ināra Elbrete
Bibliogrāfe
Linda Grundmane
Bibliogrāfes v. i.
Bērnu apkalpošanas nodaļa
Tālr. 64122605, mob. tālr. 25668580
Lāsma Vasmane-Mašina
Nodaļas vadītāja
Inese Jankovska
Galvenā speciāliste
Inta Zaksa
Bibliogrāfe