Administrācija: 64123644
Reģistratūra: 64122879, 20236342
Bērnu apkalp. nodaļa: 64122605, 25668580
E-pasts: info@biblioteka.cesis.lv
Raunas iela 1
Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 apskatīt karti
Darba laiks vasaras periodā (01.06.–31.08.)
P.
10.00–18.00
O.
10.00–18.00
T.
10.00–18.00
C.
10.00–18.00
P.
10.00–18.00
S., Sv.
SLĒGTS
notice Bibliotēka informē pa īslaicīgiem traucējumiem e-kataloga sistēmas darbībā
Noderīgu informāciju ar paskaidrojumiem, kā rīkoties, meklējot uzziņas par izdevumiem elektroniskajā kopkatalogā, skatīt mājaslapas jaunāko aktualitāšu ierakstā.

Faktiskā adrese
Raunas iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
 
Rekvizīti
Cēsu novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. LV90000031048
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
SEB banka: LV51UNLA0004013130835
 
Kontaktinformācija
Administrācija:
Tālr. 64123644
 
Pieaugušo apkalpošanas nodaļa:
Tālr. 64122879, mob. tālr. 20236342
 
Bērnu apkalpošanas nodaļa:
Tālr. 64122605, mob. tālr. 25668580
 
Informācija par pasākumiem un izstādēm pieaugušo auditorijai:
Tālr. 64112020
 
Informācija par pasākumiem un izstādēm bērnu auditorijai:
Tālr. 64122605, mob. tālr. 25668580
 
Administrācija
 
Direktore – Natālija Krama
Tālr. 64123644, mob. tālr. 26411177
Lietvede – Valdone Priedīte
Tālr. 64112023, 64123644
Metodiskā darba vadītāja – Zaiga Eglīte
Tālr. 64112022, 64123644
Saimniecības pārzinis,
e-prasmju konsultants – Mārtiņš Rijnieks
Tālr. 64123644
Krājuma organizācijas nodaļa
Tālr. 64112024, 64123644
Direktores vietniece,
nodaļas vadītāja – Skaidrīte Daņiļēviča
Galvenā speciāliste – Elīna Mālniece
Pieaugušo apkalpošanas nodaļa
Tālr. 64122879, mob. tālr. 20236342
Nodaļas vadītāja – Aija Lauberga
Abonements:
Galvenā speciāliste  Ingrīda Brasliņa
ingrida.braslina@biblioteka.cesis.lv
Galvenā speciāliste  Ruta Glaudiņa
Periodikas lasītava,
Eiropas Savienības informācijas punkts (ESIP):
  
Vadītāja, Cēsu ESIP kontaktpersona  Ineta Kļaviņa
Bibliogrāfe – Maira Jansone
Novadpētniecības lasītava:
Vadītāja – Inese Jansone
Bibliogrāfe  Elīna Riemere
Bibliogrāfe  Ināra Elbrete
Bērnu apkalpošanas nodaļa
Tālr. 64122605, mob. tālr. 25668580
Nodaļas vadītāja  Lāsma Vasmane-Mašina
Tālr. 64112020, 64123644
Galvenā speciāliste – Inese Jankovska