Administrācija: 64123644
Reģistratūra: 64122879, 20236342
Bērnu nodaļa: 64122879, 25668580
E-pasts: info@biblioteka.cesis.lv
Raunas iela 1
Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 apskatīt karti
 DARBA LAIKS
 P., O., C., P. 10.00-18.00
T. 10.00-20.00
S. 10.00-15.00
Sv. slēgta
notice METODISKĀ DIENA
22. februārī, mēneša pēdējā ceturtdienā, bibliotēka apmeklētājiem slēgta! Ārpus bibliotēkas darba laika grāmatas un žurnālus ir iespēja atstāt grāmatu nodošanas kastē pie ieejas vārtiem no Raunas ielas puses!

CĒSU CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS VĒSTURE

 

Diemžēl līdz šim nav noskaidrots, kad Cēsīs darbojusies pirmā bibliotēka. Arheoloģiskajos atradumos atrastie bronzas grāmatu apkalumi liecina, ka grāmatas bijušas jau Livonijas ordeņa pilī. Dažās publikācijās minēts, ka pilī atradusies Livonijas ordeņa bibliotēka, bet šie apgalvojumi būtu vēl nopietni jāpēta un jāpārbauda. Droši zināms, ka 20.gadsimta sākumā pilsētā bijušas vairākas biedrību bibliotēkas (vācu, krievu, Cēsu Viesīgās biedrības, varbūt vēl citas.
Nav īsti skaidrs, kuru gadu uzskatīt par Cēsu pirmās publiskās bibliotēkas dibināšanas gadu. Dažādos arhīva dokumentos un publicētajos materiālos atrodama atšķirīga informācija N.V.Gogoļa vārdā nosauktā krievu publiskā bibliotēka darbojusies jau 1902. gadā, no 1903.gada tā saņem finansējumu no Cēsu pilsētas domes.
Pētera Stučkas valdības laikā 1919.gada sākumā tika nodibināta Tautas bibliotēka, kurā tika iekļautas vietējo biedrību, minētās krievu bibliotēkas un privātpersonu grāmatas. 1919. gada vasarā, nodibinoties Pagaidu valdībai, šīs grāmatas tika atgrieztas atpakaļ biedrībām un privātpersonām. N.V.Gogoļa bibliotēkas biedri, Cēsu Viesīgās biedrības biedri un dažas privātpersonas atdāvināja grāmatas pilsētai - no šīm grāmatām tika veidota bibliotēka. Bez tam Izglītības ministrijas ģenerālpilvarnieks kultūras vērtību aizsardzības lietās pilsētas bibliotēkas rīcībā nodeva daļu no Cēsīs esošās Valsts grāmatu krātuves pārziņā esošajām grāmatām. Cēsu pilsētas slimnīcas ārsts Augusts Brutāns sabiedriskā kārtā uzņēmās savākt izputējušās bibliotēkas fonda atliekas kā arī iedzīvotāju saziedotās grāmatas un 1919.gada 1.oktobrī ar apmēram 3000 sējumu lielu grāmatu fondu atvēra pilsētas publisko bibliotēku, lasītavu atvēra 1920.gada 1.janvārī. Bibliotēka bijusi Cēsu pilsētas valdes īpašums.
1945. gadā bibliotēka kļūst par apriņķa bibliotēku, tajā apvienots pieaugušo un bērnu literatūras fonds. 1951.gadā no fonda tiek izņemta bērnu literatūra un Cēsīs atvērta patstāvīga bērnu bibliotēka.
1955. gadā bibliotēka pārceļas uz jaunām daudz plašākām telpām Raunas ielā 1, kur tā atrodas arī šobrīd, laika gaitā notiek bibliotēkas telpu izvietojuma izmaiņas, tiek saņemtas vairākas papildtelpas.
1977. gadā rajonā sākas bibliotēku centralizācija, izveidojas centralizētā bibliotēku sistēma rajonā un visas ciemu bibliotēkas kļūst par rajona bibliotēkas filiālēm. 1995.gadā notiek rajona bibliotēku decentralizācija – 1.martā rajona bibliotēka nodod pagastu bibliotēkas vietējām pašvaldībām. Cēsu rajona centrālā bibliotēka saglabā rajona metodiskā centra funkcijas, tiek nodrošināta vienotā fonda izmantošanas iespēja visām bibliotēkām, tiek turpināta rajona kopkataloga veidošana.
No 1999.gada jūlijā bibliotēka maina piederību – tā nonāk Cēsu pilsētas domes pakļautībā, mainās arī nosaukums – Cēsu Centrālā bibliotēka. No 2003.gada janvāra atkal tiek apvienotas Cēsu Centrālā bibliotēka un Cēsu Bērnu bibliotēka, kas kā patstāvīga nodaļa savu darbu turpina Raunas ielā 12.
2010. gada martā Bērnu literatūras nodaļa tiek pārcelta uz Cēsu Centrālās bibliotēkas ēku Raunas ielā 1.