Pieaugušo apkalpošanas nodaļa: 64122879, 20236342
Bērnu apkalpošanas nodaļa:
64122605, 25668580
Administrācija: 64123644
E-pasts: info@biblioteka.cesis.lv
Raunas iela 1
Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 apskatīt karti
Darba laiks
P.
10.00–18.00
O.
10.00–18.00
T.
10.00–18.00
C.
10.00–18.00
P.
10.00–18.00
S.
Slēgts
Sv.
Slēgts
notice No bibliotēkas piedāvātajiem klātienes pakalpojumiem šobrīd pieejama tikai grāmatu apmaiņa
Lai saņemtu interesējošos izdevumus, tos nepieciešams iepriekš rezervēt bibliotēkas elektroniskā kopkataloga autorizētajā sistēmā "Mana bibliotēka", telefoniski vai rakstot e-pastā.

Vēsturiskais Cēsu rajons

Amatas novads
Drabešu pagasts, Amatas pagasts, Skujenes pagasts, Nītaures pagasts, Zaubes pagasts

Cēsu novads

Cēsu pilsēta, Vaives pagasts

Jaunpiebalgas novads
Jaunpiebalgas pagasts, Zosēnu pagasts

Līgatnes novads

Līgatnes pilsēta, Līgatnes pagasts

Pārgaujas novads

Raiskuma pagasts, Straupes pagasts, Stalbes pagasts

Priekuļu novads

Priekuļu pagasts, Veselavas pagasts, Mārsnēnu pagasts, Liepas pagasts

Raunas novads

Raunas pagasts, Drustu pagasts

Vecpiebalgas novads

Vecpiebalgas pagasts, Taurenes pagasts, Kaives pagasts, Dzērbenes pagasts, Inešu pagasts
 
Cēsis ir pilsēta ar vairāk nekā 800 gadu senu pagātni. Savas kultūrvēstures gaitas iedibinājusi kā vendu apmetnes vieta, dibinot pilsētu Wenden. Cēsu pilsēta un vēsturiskais Cēsu rajons ir bagāts ar izcilām personībām, kultūras un dabas pieminekļiem. Informācija par šīm unikālajām kultūras mantojuma vienībām tiek glabāta arī Cēsu Centrālās bibliotēkas (CCB) Novadpētniecības krājumā, un CCB veic lokālās teritorijas (Cēsu pilsētas un vēsturiskā Cēsu rajona – no 2009. gada 1. jūlija – Amatas, Cēsu, Raunas, Līgatnes, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Pārgaujas un Priekuļu novadu) materiālu – publikāciju apzināšanu, apkopošanu, apstrādi, sistematizāciju, glabāšanu, pieejamības nodrošināšanu un popularizēšanu.
 
Novadpētniecības lasītavas krājums glabā:
 • grāmatas par novadu un novadniekiem;
 • Cēsīs izdotās grāmatas;
 • novadnieku autordarbus prozā, dzejā, dramaturģijā, dažādās zinātnēs;
 • personāliju un nozaru tematiskās mapes;
 • audiovizuālos materiālus;
 • Latvijas Valsts Kinofotofonodokumentu arhīva ierakstu kopijas – sižeti no dokumentālajām filmām, kuros atspoguļoti notikumi Cēsīs laika posmā no 1924. līdz 1994. gadam (sarakstu skatīt šeit);
 • kartogrāfiskos materiālus.
Novadpētniecības krājumā ir skatāms vēsturiskā Cēsu rajona laikraksts ar tā mainīgajiem nosaukumiem:
 • "Druva", laikraksts Vidzemes novadiem no 2009. g. līdz šim brīdim;
 • "Druva", Cēsu rajona laikraksts (1990–2009);
 • "Padomju Druva" (1962–1990);
 • "Cēsu Stars" (1940–1962).
Citi vietējie laikraksti:
 • "Cēsu Vēstis" no 2003. g. līdz šim brīdim;
 • "Cēsu Vēstis" (1933–1940);
 • "Cēsu Avīze" (1928–1934);
 • vēsturiskā Cēsu rajona pagastu avīzes.

Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogā kopš 2003. gada tiek veidota arī novadpētniecības datubāze, rezultātā nodrošinot informācijas resursu pieejamību virtuālajā vidē par Cēsīm, Cēsu novadu, vēsturisko Cēsu rajonu un tā novadniekiem.
Datubāzē tiek apkopoti analītiskie materiāli no laikrakstiem, žurnāliem un grāmatām, par prioritāti izvirzot laikraksta "Druva" publikācijas.
Cēsu Centrālās bibliotēkas tīmekļvietnes sadaļā Novadpētniecība ir pieejama Novadnieku datubāze un datubāze Novadpētniecības mapes.
 
Novadnieku datubāzē ietverta pamatinformācija par novadniekiem: nodarbošanās, dzimšanas/miršanas dati, saistība ar vēsturisko Cēsu rajonu, piezīmes un norādes uz apkopotajiem materiāliem CCB Novadpētniecības krājumā un informācijas avotu sarakstu par personu Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogā.
 
Sadaļa Novadpētniecības mapes piedāvā informācijas apkopojumu, kas strukturēts pa konkrētiem tematiem un apakštematiem, atspoguļojot vēsturiskā Cēsu rajona institūcijas, kultūras, dabas un vēstures pieminekļus, mākslas un sporta sfēras, lauksaimniecības un uzņēmējdarbības procesus u.c. nozares. Šī sadaļa piedāvā arī papildus norādes par tēmām elektroniskajā kopkatalogā.
 
Informācija par pasākumiem un Novadpētniecības izstādēm tiek publicēta mājaslapas sadaļā aktualitātes.