Pieaugušo apkalpošanas nodaļa: 20236342, 64122879
Bērnu apkalpošanas nodaļa:
25668580, 64122605
Administrācija: 64123644
Raunas iela 1
Cēsis, Cēsu novads
LV-4101
 
Darba laiks
P.
10.00–18.00
O.
10.00–18.00
T.
10.00–18.00
C.
10.00–18.00
P.
10.00–18.00
S.
10.00–15.00
Sv.
slēgts
notice Informējam!
Vasaras periodā – no 1. jūnija līdz 31. augustam – bibliotēka sestdienās slēgta!

Vēsturiskais Cēsu rajons

Amatas novads
Drabešu pagasts, Amatas pagasts, Skujenes pagasts, Nītaures pagasts, Zaubes pagasts

Cēsu novads

Cēsu pilsēta, Vaives pagasts

Jaunpiebalgas novads
Jaunpiebalgas pagasts, Zosēnu pagasts

Līgatnes novads

Līgatnes pilsēta, Līgatnes pagasts

Pārgaujas novads

Raiskuma pagasts, Straupes pagasts, Stalbes pagasts

Priekuļu novads

Priekuļu pagasts, Veselavas pagasts, Mārsnēnu pagasts, Liepas pagasts

Raunas novads

Raunas pagasts, Drustu pagasts

Vecpiebalgas novads

Vecpiebalgas pagasts, Taurenes pagasts, Kaives pagasts, Dzērbenes pagasts, Inešu pagasts
 
Cēsis ir pilsēta ar vairāk nekā 800 gadu senu pagātni. Savas kultūrvēstures gaitas aizsākusi kā vendu apmetnes vieta, vēlāk dibinot pilsētu Wenden. Cēsu pilsēta un vēsturiskais Cēsu rajons ir bagāts ar izcilām personībām, kultūras un dabas pieminekļiem. Informācija par šīm unikālajām kultūras mantojuma vienībām tiek glabāta arī Cēsu Centrālās bibliotēkas (CCB) Novadpētniecības krājumā.
 
CCB veic materiālu/publikāciju apzināšanu, apkopošanu, apstrādi, sistematizāciju, glabāšanu, pieejamības nodrošināšanu un popularizēšanu lokālās teritorijas ietvaros. Teritorija ietver Cēsu pilsētu un vēsturisko Cēsu rajonu (no 2009. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. jūnijam – Amatas, Cēsu, Raunas, Līgatnes, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Pārgaujas un Priekuļu novadus; no 2021. gada 1. jūlija – Cēsu novadu un tā teritorijā izveidotās apvienību pārvaldes, kā arī Smiltenes novada Raunas un Drustu pagastus).
 
Novadpētniecības lasītavas krājums glabā:
 • grāmatas par novadu un novadniekiem;
 • Cēsīs izdotās grāmatas;
 • novadnieku autordarbus prozā, dzejā, dramaturģijā, dažādās zinātnēs;
 • personāliju un nozaru tematiskās mapes;
 • audiovizuālos materiālus;
 • Latvijas Valsts Kinofotofonodokumentu arhīva ierakstu kopijas – sižeti no dokumentālajām filmām, kuros atspoguļoti notikumi Cēsīs laika posmā no 1924. līdz 1994. gadam (sarakstu skatīt šeit);
 • kartogrāfiskos materiālus.
Novadpētniecības krājumā ir skatāms vēsturiskā Cēsu rajona laikraksts ar tā mainīgajiem nosaukumiem:
 • "Druva", laikraksts Vidzemes novadiem no 2009. g. līdz šim brīdim;
 • "Druva", Cēsu rajona laikraksts (1990–2009);
 • "Padomju Druva" (1962–1990);
 • "Cēsu Stars" (1940–1962).
Citi vietējie laikraksti:
 • "Cēsu Vēstis" no 2003. g. līdz šim brīdim;
 • "Cēsu Vēstis" (1933–1940);
 • "Cēsu Avīze" (1928–1934);
 • vēsturiskā Cēsu rajona pagastu avīzes.

Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogā kopš 2003. gada tiek veidota arī novadpētniecības datubāze, rezultātā nodrošinot informācijas resursu pieejamību virtuālajā vidē par Cēsīm, Cēsu novadu, vēsturisko Cēsu rajonu un tā novadniekiem.
Datubāzē tiek apkopoti analītiskie materiāli no laikrakstiem, žurnāliem un grāmatām, par prioritāti izvirzot laikraksta "Druva" publikācijas.
 
Mājaslapas sadaļā "Novadpētniecība" pieejama Novadnieku datubāze un datubāze Novadpētniecības mapes.
 
Novadnieku datubāzē ietverta pamatinformācija par novadniekiem: nodarbošanās, dzimšanas/miršanas dati, saistība ar vēsturisko Cēsu rajonu, piezīmes un norādes uz apkopotajiem materiāliem CCB Novadpētniecības krājumā un informācijas avotu sarakstu par personu Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogā.
 
Sadaļa Novadpētniecības mapes piedāvā informācijas apkopojumu, kas strukturēts pa konkrētiem tematiem un apakštematiem, atspoguļojot vēsturiskā Cēsu rajona institūcijas, kultūras, dabas un vēstures pieminekļus, mākslas un sporta sfēras, lauksaimniecības un uzņēmējdarbības procesus u.c. nozares. Šī sadaļa piedāvā arī papildus norādes par tēmām elektroniskajā kopkatalogā.
 
Informācija par pasākumiem un Novadpētniecības izstādēm tiek publicēta mājaslapas sadaļā aktualitātes.