Administrācija: 64123644
Reģistratūra: 64122879, 20236342
Bērnu nodaļa: 64122605, 25668580
E-pasts: info@biblioteka.cesis.lv
Raunas iela 1
Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 apskatīt karti
 DARBA LAIKS
P.O. 10.00–18.00
T. 10.00–20.00
C.P. 10.00–18.00
S. 10.00–15.00
Sv. Slēgts
notice BIBLIOTĒKAS DARBA LAIKS VALSTS SVĒTKOS
Sestdien, 17. novembrī, 10.00–14.00. 18. un 19. novembrī SLĒGTS!
UZMANĪBU! LAPA IR IZSTRĀDES STADIJĀ!

Vēsturiskais Cēsu rajons

 
Amatas novads
Drabešu pagasts, Amatas pagasts, Skujenes pagasts, Nītaures pagasts, Zaubes pagasts
Cēsu novads 
Cēsu pilsēta, Vaives pagasts
Jaunpiebalgas novads
Jaunpiebalgas pagasts, Zosēnu pagasts
Līgatnes novads
Līgatnes pilsēta, Līgatnes pagasts
Pārgaujas novads
Raiskuma pagasts, Straupes pagasts, Stalbes pagasts
Priekuļu novads
Priekuļu pagasts, Veselavas pagasts, Mārsnēnu pagasts, Liepas pagasts
Raunas novads
Raunas pagasts, Drustu pagasts
Vecpiebalgas novads
Vecpiebalgas pagasts, Taurenes pagasts, Kaives pagasts, Dzērbenes pagasts, Inešu pagasts

 

Cēsis ir pilsēta ar vairāk kā 800 gadu senu pagātni. Savas kultūrvēstures gaitas iedibinājusi kā vendu apmetnes vieta, dibinot pilsētu Wenden. Cēsu pilsēta un vēsturiskais Cēsu rajons ir bagāts ar izcilām personībām, kultūras un dabas pieminekļiem. Informācija par šīm unikālajām kultūras mantojuma vienībām tiek glabāta arī Cēsu Centrālās bibliotēkas (CCB) Novadpētniecības krājumā, un CCB veic lokālās teritorijas (Cēsu pilsētas un vēsturiskā Cēsu rajona – no 2009. gada 1. jūlija – Amatas, Cēsu, Raunas, Līgatnes, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Pārgaujas un Priekuļu novadu) materiālu – publikāciju apzināšanu, apkopošanu, apstrādi, sistematizāciju, glabāšanu, pieejamības nodrošināšanu un popularizēšanu.
 
Novadpētniecības lasītavas krājums glabā:
 • grāmatas par novadu un novadniekiem;
 • Cēsīs izdotās grāmatas;
 • novadnieku autordarbus prozā, dzejā, dramaturģijā, dažādās zinātnēs;
 • personāliju un nozaru tematiskās mapes;
 • audiovizuālos materiālus;
 • kartogrāfiskos materiālus.
Novadpētniecības krājumā ir skatāms vēsturiskā Cēsu rajona laikraksts ar tā mainīgajiem nosaukumiem:
 • "Druva", laikraksts Vidzemes novadiem no 2009. g. līdz šim brīdim;
 • "Druva", Cēsu rajona laikraksts (1990–2009);
 • "Padomju Druva" (1962–1990);
 • "Cēsu Stars" (1940–1962).
Citi vietējie laikraksti:
 • "Cēsu Vēstis" no 2003. g. līdz šim brīdim;
 • "Cēsu Vēstis" (1933–1940);
 • "Cēsu Avīze" (1928–1934);
 • vēsturiskā Cēsu rajona pagastu avīzes.

Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogā kopš 2003. gada tiek veidota arī novadpētniecības datu bāze, rezultātā nodrošinot informācijas resursu pieejamību virtuālajā vidē par Cēsīm, Cēsu novadu, vēsturisko Cēsu rajonu un tā novadniekiem.
Datubāzē tiek apkopoti analītiskie materiāli no laikrakstiem, žurnāliem un grāmatām, par prioritāti izvirzot laikraksta "Druva" publikācijas.
Cēsu Centrālās bibliotēkas mājaslapas sadaļā Novadpētniecība ir pieejama Novadnieku datubāze un datubāze Novadpētniecības mapes.
 
Novadnieku datubāzē ietverta pamatinformācija par novadniekiem: nodarbošanās, dzimšanas/miršanas dati, saistība ar vēsturisko Cēsu rajonu, piezīmes un norādes uz apkopotajiem materiāliem CCB Novadpētniecības krājumā un informācijas avotu sarakstu par personu Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogā.
 
Sadaļa Novadpētniecības mapes piedāvā informācijas apkopojumu, kas strukturēts pa konkrētiem tematiem un apakštematiem, atspoguļojot vēsturiskā Cēsu rajona institūcijas, kultūras, dabas un vēstures pieminekļus, mākslas un sporta sfēras, lauksaimniecības un uzņēmējdarbības procesus u.c. nozares. Šī sadaļa piedāvā arī papildus norādes par tēmām elektroniskajā kopkatalogā.
 
Informācija par pasākumiem un Novadpētniecības izstādēm tiek publicēta mājas lapas sadaļā Aktualitātes.