Pieaugušo apkalpošanas nodaļa: 64122879, 20236342
Bērnu apkalpošanas nodaļa:
64122605, 25668580
Administrācija: 64123644
E-pasts: info@biblioteka.cesis.lv
Raunas iela 1
Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 apskatīt karti
Darba laiks
P.
10.00–18.00
O.
10.00–18.00
T.
10.00–18.00
C.
10.00–18.00
P.
10.00–18.00
S.
10.00–15.00
Sv.
slēgts
notice Informācija apmeklētājiem
Saskaņā ar LR Kultūras ministrijas vadlīnijām Cēsu Centrālā bibliotēka līdz valstī noteiktās ārkārtējās situācijas beigām apmeklētājus apkalpo "zaļajā" jeb drošajā režīmā.
Maksas pakalpojumu cenrādis
CĒSU  NOVADA  PAŠVALDĪBAS
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
 
Maksas pakalpojumi apstiprināti Cēsu novada domes sēdē 30.10.2014., protokols Nr.15, 7.p.
Sakarā ar Cēsu novada pašvaldības rīkojumu Nr. 1-14/24 (02.02.2018.) no 2019. gada 3. janvāra par bibliotēkas maksas pakalpojumiem (kopēšanu, laminēšanu, izdrukām, SBA pasta pakalpojumiem) ir iespēja norēķināties tikai ar bankas maksājumu kartēm
 
              Pakalpojumu veidi                   
No bibliotēkas
krājuma un
     datu bāzēm     
EUR
No klienta materiāliem EUR       
 Kopēšana, izdrukas            
 
 
   
A4 formāta teksts   Bez PVN PVN Kopā ar PVN 
 melnbalta lapas 1 puse  0.07  0.07  0.02  0.09
 melnbalta lapas abas puses  0.11  0.11  0.02  0.14
 krāsaina lapas 1 puse  0.36  0.36  0.07  0.43
 krāsaina lapas abas puses  0.70  0.70  0.14  0.84
             
       
A4 formāta attēls        
 melnbalta lapas 1 puse  0.14  0.14  0.03  0.17
 krāsaina lapas 1 puse  1.42  1.42  0.30  1.72
 krāsaina 3/4 lapas  1.07  1.07  0.22  1.29
 krāsaina 1/2 lapas  0.71  0.71  0.16  0.87
 krāsaina 1/4 lapas  0.36  0.36  0.07  0.43
         
A3 formāta teksts        
 melnbalta lapas 1 puse  0.14  0.14  0.03  0.17
 melnbalta lapas abas puses  0.26  0.26  0.05  0.31
 krāsaina lapas 1 puse  0.72  0.72  0.15  0.87
 krāsaina lapas abas puses  1.40  1.40  0.29  1.69
         
A3 formāta attēls        
 krāsaina lapas 1 puse  2.80  2.80  0.59  3.39
 krāsaina 3/4 lapas  2.10  2.10  0.44  2.54
 krāsaina 1/2 lapas  1.40 1.40  0.29  1.69
 krāsaina 1/4 lapas 0.70 0.70  0.15  0.85
         
Laminēšana        
 65 x 95 mm   0.20 0.04 0.24
 A6 formāts   0.36 0.07 0.43
 A5 formāts   0.50 0.10 0.60
 A4 formāts   0.78 0.17 0.95
         
Telpu noma        
 1 stunda   10.00 2.10 12.10
 1 stunda ar tehnisko aprīkojumu   15.00 3.15 18.15
         
Grāmatu krājuma
inventarizācijas bibliotēkās
par 1000 vienībām
  14.00 2.96 16.94
         
Starpbibliotēku abonements 
pasta izdevumi par
grāmatu sūtīšanu
  Pēc Latvijas Pasta izcenojumiem
atkarībā no pakas svara
         
Dalības maksas no citu
novadu bibliotēkām par
piedalīšanos konkrētā
pasākumā tiek apstiprināta
ar direktora rīkojumu,
pamatojoties uz idevumu tāmi

no 10.00
līdz 25.00

     
         
Grāmatu piegāde mājās cilvēkiem,
kuriem objektīvu iemeslu dēļ
nav iespējas nokļūt līdz bibliotēkai
  Bez maksas