Pieaugušo apkalpošanas nodaļa: 20236342, 64122879
Bērnu apkalpošanas nodaļa:
25668580, 64122605
Administrācija: 64123644

Raunas iela 1
Cēsis, Cēsu novads
LV-4101 Skatīt karti

 
Darba laiks
P. 10.00–18.00
O. 10.00–18.00
T. 10.00–18.00
C. 10.00–18.00
P. 10.00–18.00
S. 10.00–15.00
Sv. slēgts
notice Lasītāj – parādniek!
Aicinām atnest atpakaļ uz bibliotēku termiņā nenodotās grāmatas! Kavējuma nauda par tām netiks prasīta. Izsniegtos bibliotēkas izdevumus jebkurā diennakts laikā ir iespēja atstāt arī grāmatu nodošanas kastē pie mazajiem ieejas vārtiem.
Maksas pakalpojumu cenrādis
CĒSU  NOVADA  PAŠVALDĪBAS
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
 
Maksas pakalpojumi apstiprināti Cēsu novada domes sēdē 29.12.2022., protokols Nr.22, 4. punkts
Pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības rīkojumu Nr. 1-14/24 (02.02.2018.) no 2019. gada 3. janvāra par bibliotēkas maksas pakalpojumiem (kopēšanu, izdrukām, laminēšanu, SBA pasta pakalpojumiem) ir iespēja norēķināties tikai ar bankas maksājumu kartēm
 
              Pakalpojumu veidi                   
No bibliotēkas
krājuma un
     datu bāzēm     
EUR
No klienta materiāliem EUR       
 Kopēšana, izdrukas            
 
 
   
A4 formāta teksts   Bez PVN PVN Kopā ar PVN 
 melnbalta lapas 1 puse  0.07  0.07  0.02  0.09
 melnbalta lapas abas puses  0.12  0.12  0.02  0.14
 krāsaina lapas 1 puse  0.36  0.36  0.07  0.43
 krāsaina lapas abas puses  0.70  0.70  0.14  0.84
             
       
A4 formāta attēls        
 melnbalta lapas 1 puse  0.14  0.14  0.03  0.17
 krāsaina lapas 1 puse  1.42  1.42  0.30  1.72
 krāsaina 3/4 lapas  1.07  1.07  0.22  1.29
 krāsaina 1/2 lapas  0.71  0.71  0.16  0.87
 krāsaina 1/4 lapas  0.36  0.36  0.07  0.43
         
A3 formāta teksts        
 melnbalta lapas 1 puse  0.14  0.14  0.03  0.17
 melnbalta lapas abas puses  0.26  0.26  0.05  0.31
 krāsaina lapas 1 puse  0.72  0.72  0.15  0.87
 krāsaina lapas abas puses  1.40  1.40  0.29  1.69
         
A3 formāta attēls        
 krāsaina lapas 1 puse  2.80  2.80  0.59  3.39
 krāsaina 3/4 lapas  2.10  2.10  0.44  2.54
 krāsaina 1/2 lapas  1.40 1.40  0.29  1.69
 krāsaina 1/4 lapas 0.70 0.70  0.15  0.85
         
Laminēšana        
 65 x 95 mm   0.20 0.04 0.24
 A6 formāts   0.36 0.07 0.43
 A5 formāts   0.50 0.10 0.60
 A4 formāts   0.78 0.17 0.95
         
Telpu noma        
 1 stunda   10.00 2.10 12.10
 1 stunda ar tehnisko aprīkojumu   15.00 3.15 18.15
         
Starpbibliotēku abonements 
pasta izdevumi par
grāmatu sūtīšanu
  Pēc Latvijas Pasta izcenojumiem
atkarībā no pakas svara
         
Dalības maksa no citu
novadu bibliotēkām par
piedalīšanos konkrētā
pasākumā tiek apstiprināta
ar direktora rīkojumu,
pamatojoties uz idevumu tāmi

no 10.00
līdz 50.00