Pieaugušo apkalpošanas nodaļa: 20236342, 64122879
Bērnu apkalpošanas nodaļa:
25668580, 64122605
Administrācija: 64123644

Raunas iela 1
Cēsis, Cēsu novadsLV-4101Skatīt karti
 
Darba laiks
P. 10.00–18.00
O. 10.00–18.00
T. 10.00–18.00
C. 10.00–18.00
P. 10.00–18.00
P. 10.00–15.00
P. slēgts
notice 28. septembrī bibliotēka slēgta!
Katra mēneša pēdējā ceturtdienā – spodrības dienā – bibliotēkas apmeklētāji netiek apkalpoti. Pie mums saņemtos izdevumus (grāmatas un žurnālus) ārpus bibliotēkas darba laika lūdzam ievietot grāmatu nodošanas kastē pie ieejas vārtiem no Raunas ielas puses.
Eiropas Savienības Informācijas punkti jeb ESIP
 
Eiropas Savienības Informācijas punkti (ESIP) Latvijā darbojas kopš 2000. gada. Sākotnēji tos pārvaldīja Eiropas Savienības Informācijas aģentūra, vēlāk – Valsts kancelejas, taču no 2010. gada 1. janvāra – Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, kas turpina atbalstīt ESIP darbību Latvijas novadu bibliotēkās.
 
31 informācijas punktā, kas atrodas Latvijas reģionu galvenajās bibliotēkās, tai skaitā arī Cēsu Centrālajā bibliotēkā, ir publiski pieejama aktuāla informācija par norisēm, kas saistītas ar Eiropas Savienību (ES) un Latvijas dalību tajā.
 
ESIP darbības mērķis – ar aktuālas un daudzveidīgas informācijas starpniecību paplašināt Latvijas reģionu iedzīvotāju informētību par ES.
 
ES informācijas punkti rīko informatīvi izglītojošus pasākumus, tādējādi iepazīstinot iedzīvotājus ar ES darbības jomām.
 
Eiropas Komisijas Europe Direct informācijas centra Valmierā Cēsu kontaktpunkts
 
Pēc Eiropas Komisijas iniciatīvas, kas ir politiski neatkarīga ES izpildiestāde un kas ierosina jaunus tiesību aktus, vada ES politiku, piešķir ES finansējumu, nodrošina ES tiesību aktu izpildi un pārstāv ES intereses starptautiskajā mērogā, 2005. gada sākumā Latvijā pirmo reizi tika izsludināts projektu pieteikumu konkurss organizācijām ar mērķi izveidot ES informācijas punktu tīklu – Europe Direct.
Valmieras bibliotēka un Valmieras pilsētas dome sagatavoja projektu, kurā no 2005. līdz 2008. gadam, no 2009. līdz 2012. gadam un no 2013. līdz 2017. gada decembrim iesaistījās arī Cēsu Centrālā bibliotēka un darbojās kā Cēsu kontaktpunkts.
 
Šobrīd Latvijā darbojas septiņit Europe Direct informācijas centri – Gulbenē, Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē, Ventspilī, Daugavpilī un Valmierā.
 
Informācijas centru darbības mērķis – pēc iespējas tuvāk interesentu dzīvesvietai sniegt informāciju par Eiropas Savienības darbības jomām un atbildēt uz privātpersonu jautājumiem klātienē, zvanot uz tālruni vai rakstot e-pastā.
 
 
Atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem par ES ir iespēja saņemt, zvanot uz tālr. nr.:
8 0000 3 0000 (Eiroinfo tālrunis Latvijā);
00800 6 7 8 9 10 11 (Europe Direct bezmaksas informatīvais tālrunis Briselē. Zvans iespējams tikai no fiksētās tālruņa līnijas. Informācija tiek sniegta jebkurā ES dalībvalstu oficiālajā valodā).
Adrese:
Cēsu Centrālā bibliotēka
Raunas iela 1, Cēsis,
LV-4101
 
Kontaktpersona
Ineta Kļaviņa
No 1. jūnija līdz 31. augustam Eiropas Savienības informācijas punkts sestdienās slēgts.
Darba laiku skatīt šeit.