Pieaugušo apkalpošanas nodaļa: 64122879, 20236342
Bērnu apkalpošanas nodaļa:
64122605, 25668580
Administrācija: 64123644
E-pasts: info@biblioteka.cesis.lv
Raunas iela 1
Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 apskatīt karti
Darba laiks
P.
10.00–18.00
O.
10.00–18.00
T.
10.00–18.00
C.
10.00–18.00
P.
10.00–18.00
S.
Slēgts
Sv.
Slēgts
notice INFORMĒJAM!
Sākot ar 10. jūniju, bibliotēkas apmeklētāji klātienē tiek apkalpoti darbadienās no pulksten 10.00 līdz 18.00. Lasītava atvērta līdz pulksten 15.00. Apmeklētājiem jāievēro konkrēti distancēšanās un pakalpojumu saņemšanas noteikumi.

Eiropas Savienība 
Eiropas Savienība un Latvija
Eiropas Savienības māja – informācija par Eiropas Savienības jautājumiem Latvijā
Eiropas Savienības darba un mācību iespējas
EURES (Eiropas darba mobilitātes portālsNodarbinātības valsts aģentūra) – Eiropas valstu Nodarbinātības dienestu tīkls, kura galvenais uzdevums ir veicināt darba spēka mobilitāti starp Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas valstīm (EEZ). EURES misija ir atbalstīt Eiropas valstu darbaspēka brīvu pārvietošanos
Europass CV – praktisks dokumentu kopums, kas ES pilsoņiem palīdz skaidri un uzskatāmi atspoguļot savas zināšanas, prasmes un kompetences un kas noder, piesakoties darbā, praksei vai tālākai izglītībai
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra – informācijas platforma, kurā apkopotas uzziņas par vairākām jauniešu auditorijai aktuālām programmām: "Eiropas Solidaritātes korpuss""Erasmus+: Jaunatne darbībā", "Eurodesk", "eTwinning""Valsts programma" un projekts "PROTI un DARI!"
Nevalstiskās organizācijas
Eiropas kustība Latvijā – organizācija, kas sekmē aktīvu Latvijas dalību ES un informētas sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā
Klubs "Māja" – jaunatnes organizācija Latvijā, kas informē un izglīto jauniešus par ES
Sabiedriskās politikas centrs "Providus" politikas domnīca, kas atbalsta gudru, zināšanās balstītu politiku un kas iestājas par atvērtas sabiedrības vērtībām
Datubāzes
Eurostat – augstas kvalitātes Eiropas mēroga statistikas dati un indikatori, kas ļauj salīdzināt valstis un reģionus
EUR-Lex – p
Eiropas Savienības finanses, struktūrfondi
Latvijas investīciju un attīstības aģentūra – ekonomikas ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas sekmē uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, veicinot ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu un palielinot Latvijas konkurētspēju pašmāju un starptautiskajos tirgos
Lauku atbalsta dienests – valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas administrē ES un valsts atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai. LAD administrē šādus ES fondus: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF)
Sabiedrības integrācijas fonds – publisks nodibinājums, kas finansiāli atbalsta un veicina sabiedrības integrāciju, proti, dažādu grupu un indivīdu savstarpēju saprašanos un sadarbību kopīgas valsts ietvaros
Dažādi resursi
Europeana – Eiropas digitālā bibliotēka, arhīvs un muzejs
Ceļošanas iespējas – oficiālais Eiropas ceļojumu portāls 
Eiropas Savienības Publikāciju birojs – ziņojumi, pētījumi, informācijas bukleti, žurnāli un citas ES iestāžu un citu institūciju publikācijas
Spēles par Eiropas Savienību
Mācību stūrītis – spēles, konkursi un uzdevumu grāmatas skolēniem un pedagogiem, kas palīdzēs klasē vai mājās aizraujošā veidā iepazīt ES. Te pieejama arī informācija par studijām un brīvprātīgo darbu ārzemēs