Pieaugušo apkalpošanas nodaļa: 20236342, 64122879
Bērnu apkalpošanas nodaļa:
25668580, 64122605
Administrācija: 64123644

Raunas iela 1
Cēsis, Cēsu novads
LV-4101 Skatīt karti

 
Darba laiks
P. 10.00–18.00
O. 10.00–18.00
T. 10.00–18.00
C. 10.00–18.00
P. 10.00–18.00
S. 10.00–15.00
Sv. slēgts
notice Lasītāj – parādniek!
Aicinām atnest atpakaļ uz bibliotēku termiņā nenodotās grāmatas! Kavējuma nauda par tām netiks prasīta. Izsniegtos bibliotēkas izdevumus jebkurā diennakts laikā ir iespēja atstāt arī grāmatu nodošanas kastē pie mazajiem ieejas vārtiem.

Eiropas Savienība 
Eiropas Savienības portāls
Eiropas Komisija
Eiropas Parlaments
Eiropas Savienības Padome
Europe Direct informācijas tīkls
Eiropas Kopienu tiesa
Eiropas ombuds
Eiropas Centrālā banka
Eiropas Revīzijas palāta – ES finanšu sargātāja.
EUtube – oficiālais ES Youtube kanāls.
SOLVIT – risinājumi jūsu problēmām ar ES garantētajām tiesībām.
Klimata pārmaiņas
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls
Eiropas Savienības Oficiālo publikāciju birojs
Interneta resursi Latvijā
Eiropas Parlamenta birojs Latvijā – aktualitātes, lēmumi, deputātu aktivitātes, parlamenta darbs, jauniešu iespējas Eiropā u. c.
Eiropas Savienības māja – informācija par Eiropas Savienības jautājumiem Latvijā.
Eiropas Patērētāju informēšanas centrs – institūcija, kas nodrošina patērētāju tiesību aizsardzību ievērošanu un sniedz palīdzību, ja radušies sarežģījumi, pērkot preces vai pakalpojumus kādā no ES dalībvalstīm, kā arī Norvēģijā un Īslandē.
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija – valsts pārvaldes centrāla institūcija, kuras kompetencē ir sniegt uzziņas (Latvijas prioritātes ES; sabiedrības informēšana ES jautājumos; tiesību akti un dokumenti, Latvijas prezidentūra ES Padomē u. c.) par Latvijas lomu ES.
Eiropas Savienības darba un mācību iespējas
EURES – Eiropas darba mobilitātes portāls.
Europass CV – praktisks dokumentu kopums, kas ES pilsoņiem palīdz skaidri un uzskatāmi atspoguļot savas zināšanas, prasmes un kompetences un kas noder, piesakoties darbā, praksē vai tālākā izglītībā.
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra – informācijas platforma, kurā apkopotas uzziņas par vairākām jauniešu auditorijai aktuālām programmām.
Nevalstiskās organizācijas
Eiropas kustība Latvijā – organizācija, kas sekmē aktīvu Latvijas dalību ES un informētas sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā.
Klubs "Māja" – jaunatnes organizācija Latvijā, kas informē un izglīto jauniešus par ES.
Sabiedriskās politikas centrs "Providus" politikas domnīca, kas atbalsta gudru, zināšanās balstītu politiku un kas iestājas par atvērtas sabiedrības vērtībām.
Datubāzes
Eurostat – augstas kvalitātes Eiropas mēroga statistikas dati un indikatori, kas ļauj salīdzināt valstis un reģionus.
EUR-Lex – p
Eiropas Savienības finanses, struktūrfondi
ES fondi – viss par ES struktūrfondiem.
Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) – ekonomikas ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas sekmē uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, veicinot ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu un palielinot Latvijas konkurētspēju pašmāju un starptautiskajos tirgos.
Lauku atbalsta dienests – valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas administrē ES un valsts atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai. LAD administrē šādus ES fondus: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF).
Dažādi resursi
Ceļošanas iespējas – oficiālais Eiropas ceļojumu portāls.
Eiropas Savienības Publikāciju birojs – ziņojumi, pētījumi, informācijas bukleti, žurnāli un citas ES iestāžu un citu institūciju publikācijas.
Spēles par Eiropas Savienību
Mācību stūrītis – spēles, konkursi un uzdevumu grāmatas skolēniem un pedagogiem, kas palīdzēs klasē vai mājās aizraujošā veidā iepazīt ES. Te pieejama arī informācija par studijām un brīvprātīgo darbu ārzemēs.